X
Yayınlar

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi - Hibe Programı Kataloğu (yüksek çözünürlük)

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi - Hibe Programı Kataloğu (web versiyon)

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Şehir Eşleştirme Projesi – Hibe Projeleri Videosu

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Şehir Eşleştirme Projesi – Proje Faaliyetleri Videosu

AB Müktesebatı ve Yerel Yönetimlerimizin Uyumu Bir Analiz Çalışması

Türkiye'de Etkin Bir Şehir Eşleştirme Yöntemi İçin Yol Haritası

Vilayetler Birliği ve Şehir Eşleştirme Kitapçığı

TWINT Online Etkinlik Bilgi Notu

Şehir Eşleştirme Hibe Programı (info-grafik 1)

Şehir Eşleştirme Hibe Programı (info-grafik 2)

Kardeş Şehir İstatistiklerimiz (info-grafik)

AB Sürecin Taşımacılık Faslı (info-grafik)

AB Sürecinde Enerji Faslı (info-grafik)

Şehir Eşleştirme Aracı Broşürü

Şehir Eşleştirme Bülteni Sayı 03

Şehir Eşleştirme Bülteni Sayı 02

Şehir Eşleştirme Bülteni Sayı 01

Türkiye'de Şehir Eşleştirme Kitapçığı

Marmara Belediyeler Birliği- Bülten

Marmara Belediyeler Birliği- Yerel Diplomasi Bülteni, Ekim-Aralık 2019

IKV Dergisi - Şimdi Şehir Eşleştirme Zamanı

TOBB Forum Dergisi, Mayıs 2020 - Eşleşen Şehirler, Gelişen Ekonomiler

TBB İller ve Belediyeler Dergisi

TBB İller ve Belediyeler Dergisi, Eylül-Kasım 2019

TBB İller ve Belediyeler Dergisi, Şubat 2020

Özel Kalem Dergisi

Finans Dünyası Dergisi: Eşleşen Şehirler, Gelişen Ekonomiler

Vilayetler Birliği ve Şehir Eşleştirme Projesi

Hibe Projeleri Tanıtım Broşürü

Proje Broşürü

Eğitim İhtiyac Analiz Raporu

Başarılı bir Şehir Eşleştirme için Atılması Gereken 12 Önemli Adım

Şehir Eşleştirme Çalıştayları Özet Raporu

UCLG-CIB-Local Support for International Collaborations: UMT's Town TwinningSadun Emrealp - Çerçeve Sunum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - Şehir Eşleştirmenin Kurumsal Çerçevesi

Fikret Toksöz - AB'ye Katılım Sürecine Odaklanan Şehir Eşleştirme

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - Kilit Kuruluşlar ve İşleyiş 1.Oturum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - Kilit Kuruluşlar ve İşleyiş 2.Oturum

Sinan Özden - Tematik Yaklaşım ve Kapasite Geliştirme

Metehan Gültaşlı – Kilit Paydaşların Dahil Edilmesi

İpek Kovancı – Şehir Eşleştirme

Sadun Emrealp - Şehir Eşleştirmelerin SürdürülebilirliğiSadun Emrealp - Çerceve Sunum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - AB Müktesebatına Genel Bakış 01. Oturum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - AB Müktesebatına Genel Bakış 02. Oturum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - AB Müktesebatına Genel Bakış 03. Oturum

Prof. Dr. Sanem Baykal - AB Müktesebatını Yerelleştirmek için Mevcut Çerçeve

Doç. Dr. Başak Alpan - Yerel Yönetimlerin Seçilen AB Müktesebatı Fasıllarında Uyumlaştırma Çalışmaları

Sadun Emrealp - Eğitim İhtiyaç Analizinde AB Müktesebatı İle İlgili Değerlendirme

Sadun Emrealp - AB Müktesebatının Yerel Düzeyde Uygulanmasıyla İlgili Analizde Öne Çıkan Başlıklar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - AB Müktesebatı Fasılları Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Ulastırma ve Altyapı Bakanlıgı - Yerel Yönetimlerin Seçilen AB Müktesebatı Fasıllarinda Uyumlaştırma Çalışmaları

Öğr. Gör. Volkan Topcu AB Müktesebatının Yerelleştirmesi için Kapasite Oluşturma

Fikret Toksöz - Vatandaslarin AB'ye Katılım Sürecine Dair Farkındalıgının Arttırılması

Gerald Maurice Dawson - Önceki Aday Ülkelerin Deneyimlerinin Paylaşılması

Doç. Dr. Gamze Öz - AB Müktesebatı Fasılları Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik - AB ile İlgili Çalışmalarda İletişim ve Farkındalık

İpek Kovancı - AB Mali Yardımları ve Yerel Yönetimlere Yönelik Fon Kaynakları1st Study Visit The Evolution of Town Twinning Presentation

1st Study Visit Dutch Government System Presentation

1st Study Visit AER Presentation

1st Study Visit CCRE Presentation

1st Study Visit Covenant of Mayors Presentation

1st Study Visit General Polis Presentation

1st Study Visit EUROCITIES Presentation

1st Study Visit CIVITAS Presentation

1st Study Visit Schiedam Municipality and EurotownsŞehir Eşleştirme Staj Programı Sunum Dosyalari

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org