X

Proje Faaliyetleri

“Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi” Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II kapsamında desteklenmektedir. Toplam bütçesi 4.5 milyon avro olan projenin “teknik destek” ve “hibe”den oluşan iki bileşeni bulunmaktadır. Teknik destek bileşeninin uygulama süreci 6 Nisan 2018 tarihinde yapılan açılış toplantısı ile başlamıştır. Proje, AB Başkanlığımız koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği ve Vilayetler Birliği işbirliğinde uygulanmaktadır.

 

Hibe Bileşeni

 

Proje kapsamında şehir eşleştirmeye yönelik bir teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 23 Mart 2018 olan teklif çağrısına ilişkin değerlendirme süreci, sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde halen devam etmektedir. Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini artırmayı amaçlayan projelere öncelik verilecektir. Değerlendirme sonucunda belirlenecek en az 20 yerel yönetime 60.000 ile 130.000 avro arasında hibe desteği sağlanacaktır. Değerlendirme sürecinin en geç Aralık 2018 içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

 

Teknik Destek Bileşeni

 

Proje kapsamında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin yürütülmesini teminen bir takım faaliyetler düzenlenecektir. Söz konusu faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:

 

• Hibe Programına ilişkin değerlendirme sürecinin tamamlanmasını müteakip Ankara’da bir açılış toplantısı gerçekleştirilecektir.

• Türkiye’deki şehir eşleştirme programları/kardeş şehir uygulamalarını yürüten ve/veya sorumluluğu olan kurum personeline yönelik eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimler “Şehir Eşleştirme” ve “AB Müktesebatı” olmak üzere iki ana başlık altında yapılandırılmıştır. Şehir eşleştirme programlarının daha etkin yürütülmesine yönelik dört günlük dört eğitim ile AB müktesebatının yerelde uygulanmasına ilişkin her biri dört gün süreli dört eğitim programı uygulanacaktır. Bu eğitimlerin Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’da düzenlenmesi planlanmaktadır. Şehir Eşleştirme ve AB Müktesebatı alanındaki ilk eğitimler Ankara’da gerçekleştirilmiştir:

• Şehir Eşleştirme alanında Ankara’da ve İstanbul’da ikişer günlük iki çalıştay düzenlenecektir.

• Öncelikli olarak belirlenmiş AB müktesebatının yerelde uygulanmasına yönelik üç pilot yerel yönetim birimi ile bir etki değerlendirme çalışması yapılacaktır.

• İyi uygulamaları yerinde görmek ve şehir eşleştirme konusunda faaliyet gösteren aktif kurumların çalışmalarını incelemek üzere dört çalışma ziyareti düzenlenecektir.

• Şehir eşleştirme alanında çalışmalar yürütün kurumların personeline yönelik iki haftalık staj programı yürütülecektir. Staj programı uzman personelin şehir eşleştirme konusunda bilgi ve birikimini artıracak biçimde tasarlanacak; ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde oluşturulacaktır.

• Türkiye’de şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla proje sonunda bir Şehir Eşleştirme Yol Haritası hazırlanacaktır.

• Türkiye’deki ve AB üye ülkelerindeki yerel yönetimler arasında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının sayısını artırabilmek, yeni iş birliklerine imkân sağlayabilmek amacıyla YereldeAB sitesi içerisinde İnternet tabanlı bir şehir eşleştirme ağı modülü geliştirilecektir.

• Hibe programının uygulamasını müteakip faydalanıcıların hibe uygulama ve izleme konusunda kapasitesini artırmak için çeşitli eğitimler düzenlenecektir.

• Proje sonunda hibe projelerine ilişkin bir tanıtıcı compendium hazırlanacaktır.

• Proje uygulama dönemi sonunda Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı düzenlenecektir. Bu konferans, aynı zamanda kapanış toplantısı niteliğinde olacak, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi ile AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında tamamlanması öngörülen yol haritası bu konferans sırasında paylaşılacaktır.

Proje Faaliyetlerinden Haberler
AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri'nin İkincisi Ankara'da Tamamlandı

AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri'nin İkincisi Ankara'da Tamamlandı

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde idari kapasiteyi artırmayı amaçlayan “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN)” kapsamında gerçekleştirilen “AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri”nin ikincisi 27-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) tamamlanmıştır.

AB Müktesebatı Fasılları Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin İkincisi Başladı

AB Müktesebatı Fasılları Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin İkincisi Başladı

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde idari kapasiteyi artırmayı amaçlayan “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN)” kapsamında yer alan “AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri”nin ikincisi Ankara’da 27 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) başlamıştır.

AB Müktesebatı Fasılları Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri'nin İlki Ankara’da Tamamlandı

AB Müktesebatı Fasılları Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri'nin İlki Ankara’da Tamamlandı

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde idari kapasiteyi artırmayı amaçlayan “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN)” kapsamında gerçekleştirilen “AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri”nin birincisi 11-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da tamamlanmıştır.

“AB Müktesebatı Fasılları Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri” Başladı

“AB Müktesebatı Fasılları Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri” Başladı

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde idari kapasiteyi artırmayı amaçlayan “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN)” kapsamında gerçekleştirilecek olan “AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri”nin birincisi 11 Eylül 2018 tarihinde Proje Uygulama Başkanı Sayın Bülent Özcan’ın açılış konuşmasıyla Ankara’da başlamıştır.

TWIN Projesinin “Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri” nin İlki Ankara’da yapıldı

TWIN Projesinin “Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri” nin İlki Ankara’da yapıldı

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde idari kapasiteyi artırmayı amaçlayan “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN)” kapsamında gerçekleştirilecek “Kapasite Geliştirme Eğitimleri” Ankara’da başladı. Eğitimler İstanbul, İzmir ve Antalya’da devam edecek. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
twinproject@wygprojects.com.tr