X

Proje Faaliyetleri

“Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi” Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II kapsamında desteklenmektedir. Toplam bütçesi 4.5 milyon avro olan projenin “teknik destek” ve “hibe”den oluşan iki bileşeni bulunmaktadır. Teknik destek bileşeninin uygulama süreci 6 Nisan 2018 tarihinde yapılan açılış toplantısı ile başlamıştır. Proje, AB Başkanlığımız koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği ve Vilayetler Birliği işbirliğinde uygulanmaktadır.

 

Hibe Bileşeni

 

Proje kapsamında şehir eşleştirmeye yönelik bir teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 23 Mart 2018 olan teklif çağrısına ilişkin değerlendirme süreci, sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde halen devam etmektedir. Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini artırmayı amaçlayan projelere öncelik verilecektir. Değerlendirme sonucunda belirlenecek en az 20 yerel yönetime 60.000 ile 130.000 avro arasında hibe desteği sağlanacaktır. Değerlendirme sürecinin en geç Aralık 2018 içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

 

Teknik Destek Bileşeni

 

Proje kapsamında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin yürütülmesini teminen bir takım faaliyetler düzenlenecektir. Söz konusu faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:

 

• Hibe Programına ilişkin değerlendirme sürecinin tamamlanmasını müteakip Ankara’da bir açılış toplantısı gerçekleştirilecektir.

• Türkiye’deki şehir eşleştirme programları/kardeş şehir uygulamalarını yürüten ve/veya sorumluluğu olan kurum personeline yönelik eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimler “Şehir Eşleştirme” ve “AB Müktesebatı” olmak üzere iki ana başlık altında yapılandırılmıştır. Şehir eşleştirme programlarının daha etkin yürütülmesine yönelik dört günlük dört eğitim ile AB müktesebatının yerelde uygulanmasına ilişkin her biri dört gün süreli dört eğitim programı uygulanacaktır. Bu eğitimlerin Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’da düzenlenmesi planlanmaktadır. Şehir Eşleştirme ve AB Müktesebatı alanındaki ilk eğitimler Ankara’da gerçekleştirilmiştir:

• Şehir Eşleştirme alanında Ankara’da ve İstanbul’da ikişer günlük iki çalıştay düzenlenecektir.

• Öncelikli olarak belirlenmiş AB müktesebatının yerelde uygulanmasına yönelik üç pilot yerel yönetim birimi ile bir etki değerlendirme çalışması yapılacaktır.

• İyi uygulamaları yerinde görmek ve şehir eşleştirme konusunda faaliyet gösteren aktif kurumların çalışmalarını incelemek üzere dört çalışma ziyareti düzenlenecektir.

• Şehir eşleştirme alanında çalışmalar yürütün kurumların personeline yönelik iki haftalık staj programı yürütülecektir. Staj programı uzman personelin şehir eşleştirme konusunda bilgi ve birikimini artıracak biçimde tasarlanacak; ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde oluşturulacaktır.

• Türkiye’de şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla proje sonunda bir Şehir Eşleştirme Yol Haritası hazırlanacaktır.

• Türkiye’deki ve AB üye ülkelerindeki yerel yönetimler arasında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının sayısını artırabilmek, yeni iş birliklerine imkân sağlayabilmek amacıyla YereldeAB sitesi içerisinde İnternet tabanlı bir şehir eşleştirme ağı modülü geliştirilecektir.

• Hibe programının uygulamasını müteakip faydalanıcıların hibe uygulama ve izleme konusunda kapasitesini artırmak için çeşitli eğitimler düzenlenecektir.

• Proje sonunda hibe projelerine ilişkin bir tanıtıcı compendium hazırlanacaktır.

• Proje uygulama dönemi sonunda Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı düzenlenecektir. Bu konferans, aynı zamanda kapanış toplantısı niteliğinde olacak, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi ile AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında tamamlanması öngörülen yol haritası bu konferans sırasında paylaşılacaktır.

Proje Faaliyetlerinden Haberler
Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri İstanbul’da Devam Ediyor

Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri İstanbul’da Devam Ediyor

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN) kapsamında yapılacak Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin üçüncüsü 18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.
TWIN Ara Dönem Değerlendirme Çalıştayı Sona Erdi

TWIN Ara Dönem Değerlendirme Çalıştayı Sona Erdi

2 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve iki gün süren çalıştayın sabah oturumunda performans göstergeleri, doğrulanabilir göstergeler ve sürdürülebilirlik kavramı konuları tartışıldı. Çalıştayın öğlen oturumunda ise yuvarlak masa çalışmalarına geçildi. Katılımcılar proje temalarına göre ayrılmış masalarda değerlendirme çalışmaları yaptılar.

TWIN Ara Dönem Değerlendirme Çalıştayı Ankara’da Başladı

TWIN Ara Dönem Değerlendirme Çalıştayı Ankara’da Başladı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN) Ara Dönem Değerlendirme Çalıştayı 2 Mayıs 2019’da, Ankara’da başladı. 

Beşinci Gününe Ulaşan Çalışma Ziyareti Sona Eriyor

Beşinci Gününe Ulaşan Çalışma Ziyareti Sona Eriyor

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN) Belçika ve Hollanda Çalışma Ziyaretinin beşinci ve son gününde çalışma ziyareti heyeti gelişmekte olan ve geçiş halindeki ülkelerde yerel yönetimi güçlendirmede uzman bir kuruluş olan Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası Ajansı VNG International’ı ziyaret edecek.

Çalışma Ziyareti Hollanda’da Devam Edecek

Çalışma Ziyareti Hollanda’da Devam Edecek

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN) Belçika ve Hollanda Çalışma Ziyaretinin son iki günü Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek. Ziyaret programının dördüncü günü olan 18 Nisan 2019 tarihinde çalışma ekibi Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek.

RSS
1234
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org