X
Proje Faaliyetleri

“Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi” Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II kapsamında desteklenmektedir. Toplam bütçesi 4.5 milyon avro olan projenin “teknik destek” ve “hibe”den oluşan iki bileşeni bulunmaktadır. Teknik destek bileşeninin uygulama süreci 6 Nisan 2018 tarihinde yapılan açılış toplantısı ile başlamıştır. Proje, AB Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanmaktadır.
 
Hibe Bileşeni
 
Proje kapsamında şehir eşleştirmeye yönelik bir teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 23 Mart 2018 olan teklif çağrısına ilişkin değerlendirme süreci, sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından Aralık 2018'de tamamlanmıştır. Değerlendirme neticesinde, Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini artırmayı amaçlayan projelere öncelik verilmiştir. Değerlendirme sonucunda belirlenen 23 yerel yönetime 60.000 ile 130.000 avro arasında hibe desteği sağlanmıştır. 

Teknik Destek Bileşeni
 
Proje kapsamında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin yürütülmesini teminen aşağıda sıralanan faaliyetler tanımlanmıştır:
 
• Şehir eşleştirme alanında kurulan işbirliklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için; TWIN Projesi ile hibe programının tanıtımının yapılacağı ve şehir eşleştirme projelerinin Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine sağlayacağı katkıların anlatılacağı Şehir Eşleştirme Buluşması,
• Türkiye'deki şehir eşleştirme programları/ kardeş şehir uygulamalarını yürüten ve/veya sorumluluğu olan kurum personeline yönelik, şehir eşleştirme programlarının daha etkin uygulanmasına yönelik "Şehir Eşleştirme" ve "AB Müktesebatı" konu kapasite geliştirme eğitimleri,
• Şehir Eşleştirme alanında 2 adet çalıştay,
• Öncelikli olarak belirlenmiş AB Müktesebatının yerelde uygulanması yönelik üç pilot yerel yönetim birimi ile yapılacak olan etki değerlendirme çalışması,
• İyi uygulamaları yerinde görmek ve şehir eşleştirme konusunda faaliyet gösteren aktif kurumların çalışmalarını incelemek üzere düzenlenecek dört çalışma ziyareti,
Şehir eşleştirme alanında çalışmalar yürüten kurumların personeline yönelik şehir eşleştirme konusunda bilgi ve birikimi artıracak iki haftalık staj programı,
• Türkiye'de şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla proje sonunda hazırlanacak olan Şehir Eşleştirme Yol Haritası,
• Türkiye'deki ve AB üye ülkelerindeki yerel yönetimler arasında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının sayısını artırmak ve yeni işbirliklerine imkan tanıyabilmek için YereldeAB sitesi içerisinde geliştirilen internet tabanlı şehir eşleştirme aracı,
• Hibe projelerinin süreçlerini takip etmek ve uygulama-izleme kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenecek eğitimler,
• Hibe projelerini tanıtan bir compendium hazırlanması,
• Proje uygulama dönemi sonunda düzenlenecek Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı

Proje Faaliyetlerinden Haberler
İstanbul’da düzenlenen Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimi Sona Erdi

İstanbul’da düzenlenen Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimi Sona Erdi

Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri’nin üçüncüsü 18-21 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da yapıldı.

Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri İstanbul’da Devam Ediyor

Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri İstanbul’da Devam Ediyor

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN) kapsamında yapılacak Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin üçüncüsü 18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.
TWIN Ara Dönem Değerlendirme Çalıştayı Sona Erdi

TWIN Ara Dönem Değerlendirme Çalıştayı Sona Erdi

2 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve iki gün süren çalıştayın sabah oturumunda performans göstergeleri, doğrulanabilir göstergeler ve sürdürülebilirlik kavramı konuları tartışıldı. Çalıştayın öğlen oturumunda ise yuvarlak masa çalışmalarına geçildi. Katılımcılar proje temalarına göre ayrılmış masalarda değerlendirme çalışmaları yaptılar.

TWIN Ara Dönem Değerlendirme Çalıştayı Ankara’da Başladı

TWIN Ara Dönem Değerlendirme Çalıştayı Ankara’da Başladı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN) Ara Dönem Değerlendirme Çalıştayı 2 Mayıs 2019’da, Ankara’da başladı. 

Beşinci Gününe Ulaşan Çalışma Ziyareti Sona Eriyor

Beşinci Gününe Ulaşan Çalışma Ziyareti Sona Eriyor

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN) Belçika ve Hollanda Çalışma Ziyaretinin beşinci ve son gününde çalışma ziyareti heyeti gelişmekte olan ve geçiş halindeki ülkelerde yerel yönetimi güçlendirmede uzman bir kuruluş olan Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası Ajansı VNG International’ı ziyaret edecek.

RSS
1234
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org