X
Proje Faaliyetleri

“Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi” Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II kapsamında desteklenmektedir. Toplam bütçesi 4.5 milyon avro olan projenin “teknik destek” ve “hibe”den oluşan iki bileşeni bulunmaktadır. Teknik destek bileşeninin uygulama süreci 6 Nisan 2018 tarihinde yapılan açılış toplantısı ile başlamıştır. Proje, AB Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanmaktadır.
 
Hibe Bileşeni
 
Proje kapsamında şehir eşleştirmeye yönelik bir teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 23 Mart 2018 olan teklif çağrısına ilişkin değerlendirme süreci, sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından Aralık 2018'de tamamlanmıştır. Değerlendirme neticesinde, Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini artırmayı amaçlayan projelere öncelik verilmiştir. Değerlendirme sonucunda belirlenen 23 yerel yönetime 60.000 ile 130.000 avro arasında hibe desteği sağlanmıştır. 

Teknik Destek Bileşeni
 
Proje kapsamında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin yürütülmesini teminen aşağıda sıralanan faaliyetler tanımlanmıştır:
 
• Şehir eşleştirme alanında kurulan işbirliklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için; TWIN Projesi ile hibe programının tanıtımının yapılacağı ve şehir eşleştirme projelerinin Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine sağlayacağı katkıların anlatılacağı Şehir Eşleştirme Buluşması,
• Türkiye'deki şehir eşleştirme programları/ kardeş şehir uygulamalarını yürüten ve/veya sorumluluğu olan kurum personeline yönelik, şehir eşleştirme programlarının daha etkin uygulanmasına yönelik "Şehir Eşleştirme" ve "AB Müktesebatı" konu kapasite geliştirme eğitimleri,
• Şehir Eşleştirme alanında 2 adet çalıştay,
• Öncelikli olarak belirlenmiş AB Müktesebatının yerelde uygulanması yönelik üç pilot yerel yönetim birimi ile yapılacak olan etki değerlendirme çalışması,
• İyi uygulamaları yerinde görmek ve şehir eşleştirme konusunda faaliyet gösteren aktif kurumların çalışmalarını incelemek üzere düzenlenecek dört çalışma ziyareti,
Şehir eşleştirme alanında çalışmalar yürüten kurumların personeline yönelik şehir eşleştirme konusunda bilgi ve birikimi artıracak iki haftalık staj programı,
• Türkiye'de şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla proje sonunda hazırlanacak olan Şehir Eşleştirme Yol Haritası,
• Türkiye'deki ve AB üye ülkelerindeki yerel yönetimler arasında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının sayısını artırmak ve yeni işbirliklerine imkan tanıyabilmek için YereldeAB sitesi içerisinde geliştirilen internet tabanlı şehir eşleştirme aracı,
• Hibe projelerinin süreçlerini takip etmek ve uygulama-izleme kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenecek eğitimler,
• Hibe projelerini tanıtan bir compendium hazırlanması,
• Proje uygulama dönemi sonunda düzenlenecek Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı

Proje Faaliyetlerinden Haberler
TWIN Çalışma Ziyaretleri Programının İkincisi Polonya’da Gerçekleşti

TWIN Çalışma Ziyaretleri Programının İkincisi Polonya’da Gerçekleşti

Şehir eşleştirme konusunda bilgi ve deneyimi artırmak amacıyla hazırlanan TWIN Çalışma Ziyaretleri Programının ikincisi 23-27 Eylül 2019’da Polonya’da gerçekleşti. Beş gün süren çalışma ziyaretinin katılımcıları Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yerel yönetim temsilcilerinden oluşuyordu.

“Şehir Eşleştirme” Konulu TWIN Çalıştaylarının İkincisi Çanakkale’de Gerçekleşti

“Şehir Eşleştirme” Konulu TWIN Çalıştaylarının İkincisi Çanakkale’de Gerçekleşti

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi kapsamında düzenlenen “Şehir Eşleştirme Konulu Tematik Çalıştay” 18-19 Eylül 2019’da Çanakkale’de gerçekleşti.

Programın birinci günü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Gülşad YALPU’nun ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hakan ATİK’in açılış konuşmaları ile başladı. Açılış bölümünden sonra Prof. Dr. Birgül DEMİRTAŞ, Sinan ÖZDEN ve Sadun EMREALP’in moderatörlüğünde, “Şehir Eşleştirme ve Kent Diplomasisi” ve “Sürdürülebilir Şehir Eşleştirme” başlığı altında oturumlar düzenlendi. 

“Şehir Eşleştirme” Konulu TWIN Çalıştaylarının İkincisi Çanakkale’de Başlıyor

“Şehir Eşleştirme” Konulu TWIN Çalıştaylarının İkincisi Çanakkale’de Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi kapsamında düzenlenmiş olan “Şehir Eşleştirme Konulu Tematik Çalıştay” 18-19 Eylül 2019’da, Çanakkale’de yapılıyor.


Ankara’da Düzenlenen “Şehir Eşleştirme” Temalı TWIN Çalıştayı Sona Erdi

Ankara’da Düzenlenen “Şehir Eşleştirme” Temalı TWIN Çalıştayı Sona Erdi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi kapsamında 27-28 Ağustos 2019’da Ankara’da düzenlenen “Şehir Eşleştirme Konulu Tematik Çalıştay” sona erdi.

“Şehir Eşleştirme” Temalı TWIN Çalıştaylarının Birincisi Ankara’da Başlıyor

“Şehir Eşleştirme” Temalı TWIN Çalıştaylarının Birincisi Ankara’da Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi kapsamında hazırlanmış olan “Şehir Eşleştirme Konulu Tematik Çalıştay” 27-28 Ağustos 2019’da Ankara’da düzenleniyor.

RSS
12345
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org