X
Proje Faaliyetleri

“Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi” Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II kapsamında desteklenmektedir. Toplam bütçesi 4.5 milyon avro olan projenin “teknik destek” ve “hibe”den oluşan iki bileşeni bulunmaktadır. Teknik destek bileşeninin uygulama süreci 6 Nisan 2018 tarihinde yapılan açılış toplantısı ile başlamıştır. Proje, AB Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanmaktadır.
 
Hibe Bileşeni
 
Proje kapsamında şehir eşleştirmeye yönelik bir teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 23 Mart 2018 olan teklif çağrısına ilişkin değerlendirme süreci, sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından Aralık 2018'de tamamlanmıştır. Değerlendirme neticesinde, Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini artırmayı amaçlayan projelere öncelik verilmiştir. Değerlendirme sonucunda belirlenen 23 yerel yönetime 60.000 ile 130.000 avro arasında hibe desteği sağlanmıştır. 

Teknik Destek Bileşeni
 
Proje kapsamında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin yürütülmesini teminen aşağıda sıralanan faaliyetler tanımlanmıştır:
 
• Şehir eşleştirme alanında kurulan işbirliklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için; TWIN Projesi ile hibe programının tanıtımının yapılacağı ve şehir eşleştirme projelerinin Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine sağlayacağı katkıların anlatılacağı Şehir Eşleştirme Buluşması,
• Türkiye'deki şehir eşleştirme programları/ kardeş şehir uygulamalarını yürüten ve/veya sorumluluğu olan kurum personeline yönelik, şehir eşleştirme programlarının daha etkin uygulanmasına yönelik "Şehir Eşleştirme" ve "AB Müktesebatı" konu kapasite geliştirme eğitimleri,
• Şehir Eşleştirme alanında 2 adet çalıştay,
• Öncelikli olarak belirlenmiş AB Müktesebatının yerelde uygulanması yönelik üç pilot yerel yönetim birimi ile yapılacak olan etki değerlendirme çalışması,
• İyi uygulamaları yerinde görmek ve şehir eşleştirme konusunda faaliyet gösteren aktif kurumların çalışmalarını incelemek üzere düzenlenecek dört çalışma ziyareti,
Şehir eşleştirme alanında çalışmalar yürüten kurumların personeline yönelik şehir eşleştirme konusunda bilgi ve birikimi artıracak iki haftalık staj programı,
• Türkiye'de şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla proje sonunda hazırlanacak olan Şehir Eşleştirme Yol Haritası,
• Türkiye'deki ve AB üye ülkelerindeki yerel yönetimler arasında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının sayısını artırmak ve yeni işbirliklerine imkan tanıyabilmek için YereldeAB sitesi içerisinde geliştirilen internet tabanlı şehir eşleştirme aracı,
• Hibe projelerinin süreçlerini takip etmek ve uygulama-izleme kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenecek eğitimler,
• Hibe projelerini tanıtan bir compendium hazırlanması,
• Proje uygulama dönemi sonunda düzenlenecek Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı

Proje Faaliyetlerinden Haberler
TWIN Çalışma Ziyaretlerinin Dördüncüsü Çekya’ya Gerçekleştirildi

TWIN Çalışma Ziyaretlerinin Dördüncüsü Çekya’ya Gerçekleştirildi

TWIN Projesi dördüncü çalışma ziyareti 24-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Çekya’ya düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve yerel yönetim temsilcilerinin Çekya’daki muadilleri ile bir araya getirilmesi suretiyle sürdürülebilir işbirliği ve ortaklık kurulması amacıyla düzenlenen ziyarete Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün temsilcileri, Çanakkale ve Uşak Belediye Başkanları ile Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri katıldı.

TWIN Çalışma Ziyaretlerinin Üçüncüsü Hırvatistan’da Gerçekleştirildi

TWIN Çalışma Ziyaretlerinin Üçüncüsü Hırvatistan’da Gerçekleştirildi

Şehir eşleştirme alanında aktif olarak faaliyet gösteren kurumlar ve iyi uygulama niteliğinde çalışmalar yürüten belediyeler, belediye birlikleri ve yerel yönetim ağları ile görüş alışverişinde bulunulması amacıyla TWIN Projesi kapsamında, 3-7 Şubat 2020 tarihlerinde Hırvatistan’a çalışma ziyareti düzenlendi.

AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri’ nin Dördüncü ve Sonuncusu Ankara’da Başladı

AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri’ nin Dördüncü ve Sonuncusu Ankara’da Başladı

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde idari kapasiteyi arttırma amacıyla hazırlanmış olan “AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimi” 21-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği’ nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin Sonuncusu 17-20 Aralık 2019 Tarihlerinde Antalya’da Düzenlendi

Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin Sonuncusu 17-20 Aralık 2019 Tarihlerinde Antalya’da Düzenlendi

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN) kapsamında gerçekleştirilen Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin dördüncüsü ve sonuncusu 17-20 Aralık 2019 tarihleri arasında, Antalya’da yapıldı. Eğitime 19 ilden toplam 54 yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Şehir Eşleştirme Zirvesine Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Şehir Eşleştirme Zirvesine Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ile Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılım ve katkıları ile gerçekleştirilen zirvede, şehir eşleştirme konusunda çalışmalar yapan AB üyesi ülkelerden ve ülkemizden çok sayıda yerel yönetim birimi, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya geldi.

RSS
1234567
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org