X
Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
Şehir Eşleştirme Eğitimleri

 

Şehir eşleştirme alanında dört kapasite geliştirme eğitimi düzenlenecektir. Eğitimlerin hedef kitlesini yerel yönetimler oluşturmaktadır.

Şehir eşleştirme konulu ilk kapasite geliştirme eğitimi, 31 Temmuz-3 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara’da, AB Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Vilayetler Birliği’nden (VB) 20 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Şehir eşleştirme konulu diğer 3 eğitim, hibe faydalanıcılarının tespit edilmesinden sonra sırasıyla İstanbul, Antalya ve İzmir’de düzenlenecektir. 

 

AB Müktesebatı Eğitimleri

AB müktesebatı ve yerel düzeyde uygulanışına dair bilgilerinin arttırılması amacıyla dört kapasite geliştirme eğitimi düzenlenecektir. Eğitimlerin hedef kitlesini yerel yönetimler oluşturmaktadır.

AB müktesebatı fasılları konulu ilk kapasite geliştirme eğitiminin Ankara’da 11-14 Eylül 2018 tarihlerinde yerel yönetimlerden 50 temsilcinin yanı sıra faydalanıcı kurum ve kilit paydaşlardan uzmanların katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Diğer üç eğitim, hibe faydalanıcılarının tespit edilmesinden sonra sırasıyla İstanbul, Antalya ve İzmir’de düzenlenecektir.


AB Müktesebatı Analizi

AB müktesebatı ve yerel düzeyde uygulanışına dair bir etki analizi yapılacaktır. Analiz, yerel yönetimlerin, hali hazırda kabul edilmiş veya AB’ye katılım sürecinde kabul edilecek müktesebatın uygulanışına dair rol ve sorumluluklarına odaklanacak, yerel yönetimlerin sorumluluk alanına giren alanları öne çıkaracaktır. Mevcut durum değerlendirmesini de içerecek Analiz AB müktesebatının yerel düzeyde etkili şekilde uygulanması için kapasite geliştirme ihtiyaçlarını değerlendirecektir.

Analiz ışığında Türkçe ve İngilizce rapor hazırlanacaktır. Rapor, sadece AB müktesebatının etkisini ortaya koymakla kalmayacak, ayrıca seçilen temalarda AB müktesebatının uygulanışında yerel yönetimlerin rol ve sorumluluklarını da tanımlayacaktır.


Şehir Eşleştirme Çalıştayları

Şehir eşleştirme konulu 2 tematik çalıştay düzenlenecektir. Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek olan çalıştaylara yerel yönetimler ile kilit paydaşlardan temsilcilerin katılımı hedeflenmektedir. İki çalıştayın da 2019 yılında gerçekleşmesi hedeflenmektedir.


Çalışma Ziyaretleri

Proje kapsamında CEMR, Bölgeler Komitesi ve başarılı şehir eşleştirme faaliyetleri olan yerel yönetimler ile AB üye ülkelerine dört çalışma ziyareti düzenlenecektir.


Staj Programı

Proje kapsamında CEMR (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi), Bölgeler Komitesi ve başarılı şehir eşleştirme faaliyetleri olan yerel yönetimler ile AB üye ülkelerine iki haftalık bir staj programı düzenlenecektir.

 

 

 

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org