X
Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası

Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası


Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası, her yıl bölgesel ve yerel yönetimlere yönelik düzenlenen en önemli etkinliktir. Avrupa Komisyonu'nun Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü (DG REGIO) ve Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR) tarafından düzenlenen etkinlik, Avrupa ve çevresindeki şehirleri ve bölgeleri bir araya getirerek tüm paydaşlar için benzersiz bir iletişim ve ağ platformu oluşturmaktadır. 16 yıldan beri gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarının (ESIF) uygulanmasına yönelik politikaların öğrenilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılması için çalışmalar yürütülmektedir.

2019 yılında 7-10 Ekim 2019 tarihleri arasında Brüksel’de 17.si gerçekleştirilen Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası’nda 9000’den fazla katılımcı, 1000 konuşmacı ve 200 gazetecinin katılımıyla; 300’den fazla sunum toplantısı, sergi ve deneyim paylaşımına imkan tanıyan faaliyetler, gerçekleştirilmiştir.

 

17. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası’na Türkiye’yi temsilen “Türkiye ve AB Arasında Şehir Projesi”nin ana faydalanıcısı Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, projenin kilit paydaşları Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü temsilcileri katılım göstermiştir. TWIN Projesi Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası’nda birçok etkinliğin gerçekleştiği Square Kongre Merkezi’nde yer alan ‘Agora Village’ sergi salonunda kurulan ‘Town Twinning: Connecting Turkey and Europe’ adlı stant ile yerini almıştır.

 

‘Town Twinning: Connecting Turkey and Europe’ standında aşağıda yer alan iki ana başlık altında çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir:

• Şehir Eşleştirme Aracının (TT Tool) tanıtılması

• TWIN Şehir Eşleştirme Hibe Projelerinin deneyim paylaşımı (TWIN Experience Sharing)

BÖLGELER VE ŞEHİRLER: AB'NİN GELECEĞİ’NİN DAYANAKLARI

 

2019, Avrupa seçimleri ve 2021-2027 için hem AB bütçesi hem de uyum politikası paketi konusunda kurumlar arası müzakerelerin sürdürülmesi konusunda önemli bir yıl olmuştur. Bu bağlamda, AB bölgeleri ve şehirleri, 2014-2019 dönemi boyunca süren politikanın kazanımlarını vurgulayarak ve yeni fikirler ve projelerle tartışmaları beslemek için bunlardan yararlanarak gelecek için güçlü bir uyum politikası oluşturulmasında önemli bir rol oynayacak potansiyele sahiptir. Bu doğrultuda 17. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası, özellikle yeni seçilen Parlamento için güçlü bir pilot uygulama görevi görmektedir.

 

Mart 2019'da Bükreş'teki 8. Bölge ve Şehir Zirvesi'ne dayanan Avrupa Bölge ve Şehir Haftası, bölgesel ve yerel politikacıları cezbetmek için gereken çabayı sarf etmelidir. Burada özel çaba sarf edilmesi gereken kişiler ise önemli siyasetçiler (bölgelerin mevcut başkanları gibi), genç seçilmiş politikacılar ve Avrupa Bölgeler Komitesi üyelerdir.

 

Köklerine bağlı kalan uyum politikası, hiçbir bölgenin ve şehrin geride kalmamasını sağlamaya devam etmiştir ve dünyanın en büyük iç pazarının bir parçası olma fırsatlarını yakalamaya hazırdır. Ayrıca, tüm AB bölgelerinde ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu desteklemekte ve 120'den fazla akıllı uzmanlaşma stratejisi ile onları güçlendirmektedir, bu da çoğu zaman endüstriyel geçişi artırarak rekabet avantajlarını belirleme ve yeni büyüme fırsatları bulmalarına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra karbon içermeyen bir ekonomiye giden yolda KOBİ'lere eşlik etmek ve göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak adına Juncker Yatırım Planı ile güçlerini birleştirmiştir. AB Dayanışma Fonu, doğal afetler tarafından vurulan bölgelere muazzam bir destek sağlamış ve sınır ötesi yaşam ve çalışma engellerinin üstesinden gelmek için güçlü çabalar sarf edilmiştir. Bununla birlikte, AB bölgeleri ve şehirleri, özellikle yararlanıcılar için Sadeleştirme Üst Düzey Grubunun çalışması veya AB Kentsel Gündeminin çeşitli ortaklıkları bağlamında, uyum politikasını sadeleştirmede önemli aktörler haline gelmiştir.

 

17. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası için zorluk, #CohesionAlliance tarafından çağrısının yapıldığı şekilde, uyum politikasının nasıl AB'nin geleceği için temel rol oynamaya devam ettiğini göstermek için bu başarılardan faydalanmaktır. 2021-2027 dönemi için Komisyon teklifleri önümüzdeki on yıl için kıtanın hedeflerini belirlerken, Ekim 2019'da gerçekleştirilen Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası bu hedefleri somut projelere ve fikirlere dönüştürmenin en iyi yolunu ve daha sonra bu politikanın simgesi olan başarıları tartışmalıdır. Bu bağlamda, 2021-2027 için uyum politikasında paydaşların katkıları çok değerli olacaktır.

 

Ekim 2018’de gerçekleştirilen 16. Avrupa Birliği Haftası’nın açılışını Mr. Juncker gerçekleştirmiştir. Etkinlik, 7000'den fazla üye kurumun Brüksel'e gelmesiyle en büyük uyum politikası uygulayıcıları toplantısı olmuştur. Katılımcılar arasında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaları biraraya getiren toplantının, gelecek için güçlü bir uyum politikası oluşturulmasında önemli bir oynayabileceği düşünülmektedir.TOWN TWINNING: CONNECTING TURKEY AND EUROPE 

 

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi’nin ana faydalanıcısı AB Başkanlığı, projenin kilit paydaşları TBB, VB, ÇŞB-Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü temsilcileri ilk kez 17. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası’nda Türkiye’yi temsil etmiştir. Ayrıca Şehir Eşleştirme Hibe Programı içerisinden seçilen 10 hibe projesinin koordinatör faydalanıcıları ve AB’deki eş faydalanıcıları projelerini temsilen etkinliğe katılım göstermiştir.

 

TWIN Projesi Standı-Etkinlik Programı:

 

TWIN Projesi standı Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası’nda yer alan birçok etkinliğin gerçekleştiği Square Kongre Merkezi’nde yer alan ‘Agora Village’ sergi salonunda kurulmuştur. Proje standı, programın devam ettiği 4 gün boyunca sabah 11.00 akşam 21.00 saatleri arasında etkinliklerini gerçekleştirmiştir. Ayrıca, TWIN Projesi heyeti etkinlik kapsamında gerçekleşen oturum ve panellere de katılma fırsatı bulmuştur.

 

Yüz Yüze Gerçekleştirilen Toplantılar:

 

TWIN Projesi standında öncelikli olarak TT Tool’u ve hibe projelerini tanıtmak üzere yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Standa, TT Tool’un tanıtımının yanı sıra aracın çevrimiçi sunumunun da yapılabilmesi amacıyla LCD ekranlar kurulmuştur. Bunun yanı sıra ziyaretçilere yiyecek ve içecek ikramı da yapılarak projeye ait tanıtım ürünleri de dağıtılmıştır.

 

Tanıtıcı Videolar ve Elektronik Görsel Sunumlar

 

TWIN Projesi Teknik Destek Ekibi tarafından AB Başkanlığı’nın desteği ve denetimiyle ‘Town Twinning: Connecting Turkey and Europe’ standının görünürlük ve tanıtım malzemeleri için kağıtsız (paperless), bir başka deyişle kağıda basılı ürünlerin kullanılmadığı, etkinlik için tüm malzemeler elektronik formatta hazırlanmıştır. Ayrıca stantta kurulan LCD ekranlarda hazırlanan elektronik posterler yer almıştır. Posterler:

 

• TT Tool tanıtım posteri
• TWIN Projesi tanıtım posteri
• TWIN Deneyim Paylaşımı posterleri- her hibe projesine ait 1 adet poster


 
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org