X

Türkiye-AB Mali İşbirliği Programları

 

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği hakkında detaylı bilgiye Avrupa Birliği Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

 

Birlik Programları


 

Türkiye’nin katılım sağladığı Birlik Programları hakkında detaylı bilgiye Avrupa Birliği Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

 

Sınır Ötesi İşbirliği Programları


AB Başkanlığı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği, Bulgaristan–Türkiye Sınır Ötesi ile Akdeniz Havası Sınır Ötesi İşbirliği Programları hakkında detaylı bilgiye Avrupa Birliği Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir

Sivil Toplum, Diyalog ve Uluslararası İşbirliği İçerikli Projeler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen hibe programlarına ilişkin detaylı bilgiye sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin (MFİB) resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

İstihdam, Eğitim ve Sosyal İçerikli Projeler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen hibe programlarına ilişkin detaylı bilgiye sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir

Çevre ve Altyapı Projeleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü IPA Program Otoritesi

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen Çevre Operasyonel Programı hakkında detaylı bilgiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir 

 

 

Bölgesel Kalkınma Projeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Daire Başkanlığı

karedeki metin bu şekilde olacak. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı hakkında detaylı bilgiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir

 

Ulaştırma Projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında detaylı bilgiye Ulaştırma ve Altyapı resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Projeleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

IPARD programı kapsamında yürütülen projeler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

 

Erasmus+ Projeleri

Türkiye Ulusal Ajansı

Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen projeler hakkında detaylı bilgiye Türkiye Ulusal Ajansı’nın resmi internet sitesinden veya Avrupa Komisyonu’nun ilgili internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Ufuk 2020 Projeleri

TÜBİTAK

UFUK Avrupa programı kapsamında yürütülen projelere ilişkin ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinden veya Avrupa Komisyonu’nun ilgili internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

 

COSME Projeleri

KOSGEB

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı kapsamında yürütülen projelere ilişkin ayrıntılı bilgiye KOSGEB’in resmi internet sitesinden veya Avrupa Komisyonu’nun ilgili internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

EASI Projeleri

AB Başkanlığı

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında yürütülen projelere ilişkin ayrıntılı bilgiye AB Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden veya Avrupa Komisyonu’nun ilgili internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı

Avrupa Birliği

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında yürütülen projelere ilişkin detaylı bilgiye Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir

 

 

AB Güven Fonu

Avrupa Birliği

AB Güven Fonu kapsamında yürütülen projelere ilişkin detaylı bilgiye Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

 

AB Türkiye Delegasyonu Proje Veri Tabanı

 

Türkiye’de Avrupa Birliği Fonlu Projeler adlı veri tabanına Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

 

 

 

Bizi Takip Edin !