X
Haberler
Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Koruma ve Diyalog Faz-II Hibe Programı

Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Koruma ve Diyalog Faz-II Hibe Programı

Koordinasyon sorumluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, hibe fonlarının doğru kullandırılmasını sağlama sorumluluğunun ise Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde olduğu programın ikinci ayağı kapsamında program başvuru rehberi 03 Temmuz 2015 tarihinde yayınlandı. Sözkonusu hibe programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sivil toplum işbirliği ve ortaklıklar aracılığıyla Türkiye’deki kültürel mirasın korunmasını, sınır ötesi diyalogların ve ağ oluşturmanın teşvik edilmesini, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları arasında ortaklıkların oluşturulmasını ve kültürel çeşitliliği desteklemek amacıyla deneyim paylaşımının artırılmasını hedeflemektedir.

Anılan hibe programı çerçevesinde sunulacak olan proje tekliflerinin, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan, ülkemizdeki 60 doğal, kültürel ya da karma (hem doğal hem kültürel) varlıklara (http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44395/dunya-miras-gecici-listesi.html) yönelik hazırlanması gerekmektedir.

Program rehberine göre, toplam 3.000.000 Euro bütçeli hibe programına son başvuru tarihi 02.10.2015 olarak belirlendi. Proje konsept notu, başvuru formu ve diğer istenen evrakların tümü bu tarihe kadar göndermesi gerekmektedir. İlk olarak sadece konsept notlar değerlendirilecektir. Yapılacak ön elemenin ardından ön elemeyi geçen projeler tam değerlendirmeye alınacaktır. Birinci ve ikinci başlıklar için projelerin toplam uygun maliyetleri oranı %50 - %90 arasında değişirken üçüncü başlık projelerin toplam uygun maliyetleri oranı %50 - %75 arasında değişmektedir. Başvuranlar projenin maliyeti ile toplam uygun maliyetler arasında kalan miktarı başka bir Avrupa Birliği Bütçesi veya Avrupa İlerleme Fonu harici kaynaktan karşılamalıdır. 

Programın Genel Amacı

Türkiye’deki kültürel çeşitliliğin tanıtılması ve kültür mirası hakkında uluslar arası işbirliğinin korunması.

Programın Özel Amacı

- Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki sivil toplum ortaklığının işbirliği ile Türkiye’deki kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde korumasının sağlanması.

- Sınır ötesi temasların güçlendirilmesi ve ağlar oluşturulması, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki kamu kuruluşlarının ortaklıklar oluşturması ve kültürel çeşitliliği desteklemek adına tecrübe paylaşımının arttırılması.

Proje Başlıkları

Her proje teklif çağrısına çıkılan 3 başlıktan en az birine hitap etmelidir.

1. Başlık: Kültürel miras alanları için alan yönetim planlarının hazırlanması

2. Başlık: Kültürel miras alanları için dizayn ve restorasyon projelerinin hazırlanması

3. Başlık: Kültürel miras alanlarının restorasyonu (uygulama aşaması)

Kaynakların başlıklara göre dağılımı:

1. Başlık: 400.000 Euro

2. Başlık: 650.000 Euro

3. Başlık: 1.950.000 Euro

3 başlık altında proje başına yararlanılabilecek minimum ve maksimum miktarlar aşağıdaki gibidir.

1. Başlık: Min: 20.000 Euro, Max: 50.000 Euro

2. Başlık: Min: 25.000 Euro, Max: 75.000 Euro

3. Başlık: Min: 75.000 Euro, Max: 200.000 Euro

Kimler Başvurabilir?

Tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerin hazırlanış ve yönetim aşamalarından doğrudan sorumlu olabilecek durumdaki

- Kültürel miras restorasyonu veya alan yönetim planı alanlarında aktif dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyon ve konfederasyonları, 

- Kültürel miras restorasyonu veya alan yönetim planı alanlarında aktif, kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya yardım kuruluşlarının bünyesinde kurulan dernekler veya vakıflar,

- Kültürel miras restorasyonu veya alan yönetim planı alanlarında aktif özel şirketler,

- Üniversiteler.

Kimler Eş-başvuran Olabilir?

Eş-başvuranlar başvuranların taşıdığı tüm şartları taşımak ve vekalet formu imzalamak zorundadırlar.

Bağlı Kuruluşlar

Genellikle doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü yararlanıcıların elinde olan kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Detayları rehberin 2.1.2 kodlu başlığı altında bulunabilir.

İştirakçiler

Günlük harcırah ve seyahat masrafları hariç hibeden faydalanamayan ve projeye destek veren kuruluşlardır. Özellikle belediyeler birinci ve üçüncü başlıklara yönelik projelere destek verebilirler.

Hibe yararlanıcıları ve bağlı kuruluşlar taşeronlara iş yaptırabilirler.

Uygun Projeler Hangi Nitelikleri Taşımalıdır?

- Belli bir finans çerçevesinde, programın amaçlarına yönelik olarak başlıkların önceliklerini sağlayan bir proje olmalıdır.

- Proje kapsamında Yerel mevzuat ve yasaları göz önüne alınmalı ve proje çıktıları için sorumlu kuruluşların onayı alınmalıdır.

- Her proje UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan yerlerden biri ile ilgili olmalıdır.

İçinde Antalya şehrinden 8 alanın da bulunduğu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne buradanulaşabilirsiniz.

Bazı Örnekler

- Alan yönetim planı hazırlanması (uygulama planı dahil olmalıdır),

- Operasyonel ve/veya idari modeller ile alan geliştirilmesi,

- Renovasyon ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması,

- Fonksiyonel restorasyon projelerinin hazırlanması,

- Restorasyon, renovasyon ve rehabilitasyon işleri (işaret tabelaları ve ışıklandırma vb.),

Uygun Faaliyetler

- Restorasyon projeleri için ihale evraklarının hazırlanması,

- Alan yönetimi planlanması ile ilgili faaliyetler,

- Alan araştırmaları ve veri toplama,

- Belge araştırmaları ve veri toplama,

- Kanaat önderleri ile toplantı düzenleme,

- Mevcut durum analizi,

- Dizayn ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına dayalı faaliyetler,

- Kültürel miras alanı için restorasyon, renovasyon, rehabilitasyon ve dizayn projelerinin uygulanmasına dayalı faaliyetler,

- Dizayn konseptinin belirlenmesi,

- En iyi uygulama analizi.

- Restorasyon teknolojisinin uygulanması ve analizi,

- Türkiye’de UNESCO dünya mirasları listesinde yer alan alanlara yönelik farkındalık arttırıcı faaliyetler (konferans, workshop, çalışma ziyaretleri vb.),

- Kültür miras alanlarının restorasyonu ve modifikasyonuna yönelik farkındalık arttırıcı faaliyetler,

- Avrupa’da veya aday ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile diyaloglarının geliştirmesine yönelik faaliyetler,

- Alan yönetim planlaması, kültürel miras alanlarının restorasyonu ve dizaynı konuları ile sosyoekonomik yaşamın kültürel miras alanlarına entegrasyonu geliştirici faaliyetler,

- Kültürel miras odaklı kültürel çeşitlilik konusunda farkındalık arttırıcı faaliyetler.

Programa başvurmak isteyenlerin başvuru evraklarını en geç 02.10.2015 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine göndermeleri gerekmektedir.

Program rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

Print
Etkinlik Takvimi
«Temmuz 2020»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Arşiv

 

Bizi Takip Edin !