X

Yayınlar

Hibe Programı Info Grafikleri

Info Grafik 1

Info Grafik 2

Info Grafik 3

Info Grafik 4

Info Grafik 5IKV Dergisi - Şimdi Şehir Eşleştirme Zamanı

TBB İller ve Belediyeler Dergisi

Şehir Eşleştirme Bülteni

Vilayetler Birliği ve Şehir Eşleştirme Projesi

Hibe Projeleri Tanıtım Broşürü

Proje Broşürü

Eğitim İhtiyac Analiz Raporu

Başarılı bir Şehir Eşleştirme için Atılması Gereken 12 Önemli Adım
Sadun Emrealp - Çerçeve Sunum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - Şehir Eşleştirmenin Kurumsal Çerçevesi

Fikret Toksöz - AB'ye Katılım Sürecine Odaklanan Şehir Eşleştirme

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - Kilit Kuruluşlar ve İşleyiş 1.Oturum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - Kilit Kuruluşlar ve İşleyiş 2.Oturum

Sinan Özden - Tematik Yaklaşım ve Kapasite Geliştirme

Metehan Gültaşlı – Kilit Paydaşların Dahil Edilmesi

Sadun Emrealp - Şehir Eşleştirmelerin Sürdürülebilirliği
Sadun Emrealp - Çerceve Sunum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - AB Müktesebatına Genel Bakış 01. Oturum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - AB Müktesebatına Genel Bakış 02. Oturum

Prof. Dr. Birgül Demirtaş - AB Müktesebatına Genel Bakış 03. Oturum

Prof. Dr. Sanem Baykal - AB Müktesebatını Yerelleştirmek için Mevcut Çerçeve

Doç. Dr. Başak Alpan - Yerel Yönetimlerin Seçilen AB Müktesebatı Fasıllarında Uyumlaştırma Çalışmaları

Sadun Emrealp - Eğitim İhtiyaç Analizinde AB Müktesebatı İle İlgili Değerlendirme

Sadun Emrealp - AB Müktesebatının Yerel Düzeyde Uygulanmasıyla İlgili Analizde Öne Çıkan Başlıklar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - AB Müktesebatı Fasılları Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Ulastırma ve Altyapı Bakanlıgı - Yerel Yönetimlerin Seçilen AB Müktesebatı Fasıllarinda Uyumlaştırma Çalışmaları

Öğr. Gör. Volkan Topcu AB Müktesebatının Yerelleştirmesi için Kapasite Oluşturma

Fikret Toksöz - Vatandaslarin AB'ye Katılım Sürecine Dair Farkındalıgının Arttırılması

Gerald Maurice Dawson - Önceki Aday Ülkelerin Deneyimlerinin Paylaşılması

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org