X

Analiz ve Yol Haritası
Şehir Eşleştirme için Yasal ve Mali Çerçeve Analizi

Türkiye ile AB arasında şehir eşleştirme çalışmalarına destek olunması amacıyla yasal ve mali çerçeve analizi yapılacaktır. Bu analiz için eğitimler, çalıştaylar, çalışma ziyaretleri vb. yanı sıra proje faaliyetleri vasıtasıyla temin edilecek ilgili diğer verilerden faydalanılacaktır.

 

Etkili Şehir Eşleştirme Yöntemi için Yol Haritası

Şehir eşleştirme çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla bir yol haritası hazırlanacaktır. Mevcut durum analizi ve kapasite geliştirme faaliyetleri (çalıştaylar, eğitimler, çalışma ziyaretleri), Yol Haritası için girdi sağlayacaktır.

Yol Haritası Türkiye’de ve AB’de şehir eşleştirme faaliyetlerine dair mevcut durumu, özellikle yerel yönetimler ve uygulayıcı kuruluşlar için önerileri, merkezi ve yerel yönetimlerin rol ve görevlerini ve şehir eşleştirme projeleri için AB fon olanaklarını içerecektir. Yol Haritası projenin sürdürülebilirlik stratejisi işlevini de görecektir.