X
Tamamlanan Projeler
İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması

İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması

Proje Adı:

İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması

Faydalanıcı:

İl barolarına kayıtlı avukatlar, il ve ilçe insan hakları kurulları üyeleri, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri,yerel medya temsilcileri akademisyenler ve öğrenciler

Uygulama Yılı:

2013 (Ekim)-2014 (Haziran)

Bütçe:

~ 80.000 Pound

Uygulama Yeri:

Farklı pilot iller (Ankara, Sivas, Diyarbakır, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Eskişehir, Ordu)

Amaç:

Anayasa Mahkemesi, Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nda insan hakları alanında uygulamaya konulan bireysel başvuru usullerinin kamuoyu nezdinde tanıtılması

İçerik:

Anayasa Mahkemesi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nda uygulamaya konulan bireysel başvuru sistemine yönelik rehber kitapçıkların hazırlanması,

Farklı pilot illerde (Ankara, Sivas, Diyarbakır, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Eskişehir, Ordu) sivil toplum kuruluşları, il barolarına kayıtlı avukatlar, insan hakları kurulları, meslek odaları, üniversiteler ve yerel medyaya yönelik eğitimler düzenlenmesi,

Fransa ve Almanya’da ilgili kurumlara inceleme gezisinde bulunulması,

Ayrıca, bireysel başvuru sistemine yönelik kamuoyunun mevcut farkındalığının tespit edilebilmesi amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Proje Web Sitesi:

 

 

Bizi Takip Edin !