X
Tamamlanan Projeler
İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı I

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı I

Proje Adı:

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı I

Faydalanıcı:

Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı

Uygulama Yılı:

2011

Bütçe:

1.250.000 TL

Uygulama Yeri:

25 İl

Amaç:

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi’ne ivme kazandırmak, valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirmek ve teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak.

İçerik:

Avrupa Birliği Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde sürdürmekte olduğu ve üç yılını doldurmuş olan "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında, "Valilik AB Birimleri"nin teknik ve idari kapasitesini artırmak amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından "İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı I" 2 Şubat 2011 tarihi itibarıyla uygulamaya konmuştur.

Avrupa Birliği Bakanlığının kendi bütçesinden finanse edilmekte olan "İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı"nın formatı AB fonlarının kullanımına oldukça benzeyen ancak daha esnek bir modelde oluşturulmuştur. Bunun amacı, illerin AB fonlarının kullanımı konusunda bir öğrenme sürecinden geçmelerini temin etmektir. İllerin projeleri çerçevesinde sağlayacakları eş finansman ise AB projeleri ve mali yardımlardan yararlanma konusundaki farkındalığı artırmaya yönelik bir araç olarak düşünülmüştür.

Aşamalı olarak tüm illere uygulanması planlanan çok yıllı bu program çerçevesinde sunulan birbirinden iddialı 79 projenin idari ve teknik değerlendirmesi sonucu, 2011 yılı için ayrılan bütçe çerçevesinde 25 il faydalanmaya hak kazanmıştır. 2012 yılında projelerin uygulanması tamamlanmıştır.

Proje Web Sitesi:

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=47696&l=1

 

 

Bizi Takip Edin !