X
Tamamlanan Projeler
Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi

Proje Adı:

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi

Faydalanıcı:

Avrupa Birliği Bakanlığı

Uygulama Yılı:

2011 - 2012

Bütçe:

€ 5.300.000

Uygulama Yeri:

81 İl

Amaç:

Türkiye ve AB sivil toplumları arasında işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi

İçerik:

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci AB müktesebatına uyum çalışmaları ve yasal reformlar çerçevesinde hükümetler düzeyinde yürütülmektedir. Bu süreçte Türkiye ile AB vatandaşları arasında oluşan işbirliği ve diyalog müzakereleri tamamlayıcı niteliktedir. Diyaloğa duyulan ihtiyaçtan yola çıkarak AB, 2005 yılında, aday ülkeler ile AB sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğun güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir strateji geliştirmiştir. Sivil Toplum Diyaloğu adı verilen bu stratejinin uygulanması, müktesebat uyumu ve reform sürecinin gerçekleştirilmesi ile eşit öneme sahiptir.

Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye'nin AB içinde tanıtımına katkı sağlarken, Türk vatandaşlarının da AB'nin değer ve politikalarını daha iyi anlamalarına olanak sağlayacaktır. Bu çerçevede iş dünyası, meslek örgütleri, sosyal ortaklar, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gençlik ve medya Sivil Toplum Diyaloğu'nun hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2008-2009 yılları arasında uygulanan Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD I) Projesi'nin devamı niteliğindeki Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi (CSD II), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA çerçevesinde 2007 Programına dahil edilmiştir. Söz konusu bu projenin genel amacı Avrupa Birliğinin dayandığı değerler, işlevi ve politikaları ile birlikte Türk tarihi ve kültürü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede de gelecekteki genişlemenin fırsatları ve zorlukları konusunda farkındalık oluşmasını mümkün kılmaktır.

Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi, 2011 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen bu hibe programının bütçesi 5,3 Milyon Avro'dur. Bu çerçevede, Kültür & Sanat ve Tarım & Balıkçılık konularında faaliyet gösteren Türkiye ve AB STK'larının ortak projelerine destek sağlanmıştır.

Kültür & Sanat Bileşeninden 18 proje; Tarım & Balıkçılık Bileşeninden ise 23 projeye hibe desteği sağlanmıştır.

Program kapsamında büyük çaplı tematik projelere ek olarak, “Mikro Hibe” bileşeni ile yerel STK’ların küçük bütçeli projeleri de desteklenerek diyalog sürecindeki 56 yerel STK’ya 280.000 Avro finansman sağlanmıştır.

Proje Web Sitesi:

http://www.siviltoplumdiyalogu.org

 

 

Bizi Takip Edin !