X
Tamamlanan Projeler
Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi

Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi

Proje Adı:

Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi

Faydalanıcı:

Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi

Uygulama Yılı:

2012 - 2013

Bütçe:

-

Uygulama Yeri:

Ankara

Amaç:

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, valiliğe bağlı il müdürlükleri ve Ankara ili Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK) üyesi kuruluşların AB müktesebatı ve uyum süreci ile AB mali yardımları hakkında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla hayata geçirilmiştir.

İçerik:

Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi” Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ, Ankara Valisi Sayın Alâaddin YÜKSEL ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih GÖKÇEK tarafından 27 Mart 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında, Ankara’da proje kapasitesinin artırılması ve AB mali yardımlarından azami ölçüde yararlanılmasını sağlamak amacıyla AB hibe programına yönelik olarak 5 farklı proje hazırlama eğitimi gerçekleştirilmiş ve 600’ün üzerinde kişi bilgilendirilmiştir. Bunun yanı sıra, 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde, Ankara ilinde uygulanmış veya uygulanmakta olan ve AB tarafından finanse edilen başarılı proje örneklerinin yer aldığı bir “Proje Fuarı” düzenlenmiştir. Proje faaliyetleri sona ermiştir.

Proje Web Sitesi:

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=47727

 

 

Bizi Takip Edin !