X
Tamamlanan Projeler
Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu I Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu I Projesi

Proje Adı:

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu I Projesi

Faydalanıcı:

Avrupa Birliği Bakanlığı

Uygulama Yılı:

2008 - 2009

Bütçe:

€ 19.300.000

Uygulama Yeri:

81 İl

Amaç:

Türkiye ve AB sivil toplumları arasında işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi

İçerik:

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci AB müktesebatına uyum çalışmaları ve yasal reformlar çerçevesinde hükümetler düzeyinde yürütülmektedir. Bu süreçte Türkiye ile AB vatandaşları arasında oluşan işbirliği ve diyalog müzakereleri tamamlayıcı niteliktedir. Diyaloğa duyulan ihtiyaçtan yola çıkarak AB, 2005 yılında, aday ülkeler ile AB sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğun güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir strateji geliştirmiştir. Sivil Toplum Diyaloğu adı verilen bu stratejinin uygulanması, müktesebat uyumu ve reform sürecinin gerçekleştirilmesi ile eşit öneme sahiptir.

Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye'nin AB içinde tanıtımına katkı sağlarken, Türk vatandaşlarının da AB'nin değer ve politikalarını daha iyi anlamalarına olanak sağlayacaktır. Bu çerçevede iş dünyası, meslek örgütleri, sosyal ortaklar, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gençlik ve medya Sivil Toplum Diyaloğu'nun hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nce uygulanan Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu Projesi (CSD I) Türkiye'deki belediyeler, meslek örgütleri, üniversiteler ve gençliğin AB ülkelerindeki muadilleriyle diyalog kurmalarına imkan sağlamıştır. 2009 yılının Kasım ayında uygulaması tamamlanan program kapsamında 119 projeye yaklaşık 19,3 Milyon Avro finansman sağlanmıştır.

Kentler ve Belediyeler Bileşeninden 41 proje; Meslek Örgütleri Bileşeninden 25 proje, Üniversiteler Bileşeninden 28 proje; Gençlik Girişimleri Bileşeninden 25 proje hibe desteği almıştır.

Ayrıca işbirliğinin sağlanmasında karşılaşılabilecek her türlü dil engelinin aşılması için Türkiye ve AB’deki STK’lara yardım etmek amacıyla Tercüme Hizmeti sağlanmış ve 300.000 Avro tahsis edilmiştir.

Proje Web Sitesi:

http://www.siviltoplumdiyalogu.org

 

 

Bizi Takip Edin !