X
Tamamlanan Projeler
Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi

Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi

Proje Adı:

Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi

Faydalanıcı:

Avrupa Birliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, İngiltere Büyükelçiliği

Uygulama Yılı:

2012 – 2013

Bütçe:

84.042 GBP

Uygulama Yeri:

Konya, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Kastamonu, Manisa, Trabzon, Ankara, Londra

Amaç:

“Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi”nin ana hedefi, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde ‘Yargı ve Temel Haklar’ faslına yönelik farkındalığı artırmaktır.

Bu amaçla belirlenen 7 pilot ilde barolara kayıtlı avukatlara yönelik “Yargı ve Temel Haklar” faslına ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi ve bu eğitimlerin farklı illerde yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

İçerik:

“Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi” fikri, Bakanlığımız tarafından “İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı” kapsamında yürütülmüş olan “AB Yolunda Kırıkkale” projesine dayanmaktadır. Kırıkkale Valiliği ile işbirliği içerisinde yürütülmüş olan projede Kırıkkale Barosu’na kayıtlı 30 avukata Avrupa Birliği sürecinde Yargı ve Temel Haklar konusunda eğitimler verilmiş ve proje başarılı çıktılarla sonuçlandırılmıştır. Projenin başarılı çıktılarının yaygınlaştırılmasını amacı ile yeni bir proje fikri Siyasi İşler ve AB Hukuku Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde geliştirilerek İngiltere Büyükelçiliği’nin “Avrupa’yı Birleştirme Programı”na sunulmuş ve destek almaya hak kazanmıştır. 

“Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi” ile Kırıkkale’de uygulanan modüller geliştirilerek, 7 pilot ilde (Siirt, Konya, Kastamonu, Erzurum, Manisa, Trabzon, Şanlıurfa) barolara kayıtlı olan 500’ün üzerinde avukata “Yargı ve Temel Haklar” faslına ilişkin eğitimler verilmiştir. Eğitimler, “Yargı ve Temel Haklar” faslı ile ilgili gelişmeleri ve mevcut durumu analiz eden bir el kitabı, projeye ilişkin bir internet sayfası ve avukatlar ile Bakanlık temsilcilerinin katılacağı bir yurtdışı gezisiyle desteklenmiştir.

“Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi”, Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı, Siyasi İşler Başkanlığı, AB Hukuku Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği işbirliği içerisinde yürütülmüştür. Ekim 2012’de başlayan projenin, ve Kasım 2013’te sona ermesi öngörülmektedir. Toplam bütçesi 84.042 GBP olan proje, Avrupa Birliği reform sürecinin yargı boyutuna, yerel düzeyde faaliyet gösteren avukatları da ekleyerek alanında bir ilki gerçekleştirmiştir. Proje faaliyetlerini desteklemek üzere Bakanlığımız bütçesinden de eş finansman sağlanmıştır.

 

Proje Web Sitesi:

http://www.yargivetemelhaklar.org

 

 

Bizi Takip Edin !