X
Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Program Adı:

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Faydalanıcı:

Tüm düzeylerdeki yerel/bölgesel makamlar, bu makamların ve diğer kuruluşların birimleri, merkezi hükümet kurumlarının/idarelerinin bölge büroları ve yapılanmaları, ticari destek kuruluşları ve örgütleri – ticaret, sanayi ve meslek odaları; iş geliştirme merkezleri; iş merkezleri ve diğerleri, soysal ortaklar; işgücü piyasası yönetim kurumları, turizm birlikleri ve dernekleri, eğitim-öğretim kurum ve kuruluşları, STK’lar, sivil toplumun geliştirilmesi ve/veya eğitim, kültür ve sporun teşvik edilmesiyle ilgili toplumsal örgütler ve kurumlar.

Uygulama Yılı:

2007-2013

Bütçe:

32.000.000 Avro

Uygulama Yeri:

Edirne – Kırklareli (Türkiye)

Hasköy, Yambol, Burgaz (Bulgaristan)

Amaç:

Daha güçlü bir Avrupa işbirliği ve bütünleşmesine hizmet etmek amacıyla Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi işbirliği alanında her iki ülkenin güçlü olduğu ana noktalar üzerine kurulu sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma sağlamaktır

İçerik:

Program kurallarına göre hibe sağlanacak projelerle ulaşılmak istenen hedefler aşağıda ifade edilmektedir:

- Karşılaştırmalı avantajlardan hareketle işbirliği alanında sürdürülebilir iktisadi kalkınmayı hızlandırmak,

- İnsanlar ve toplumlar arasındaki yakınlaşmayı teşvik etmek ve bir bütün halinde sosyal kalkınmayı geliştirmek,

- Doğal, kültürel ve tarihi miras değerlerinin korunması da dâhil, doğal kaynakların verimli ortak kullanımıyla hayat kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak.

Söz konusu Programın genel hedefine ulaşılmasını teminen finanse edilecek projelerin seçiminde gözetilmek üzere belirlenen öncelik alanları ise şunlardır:

1. Sürdürülebilir Sosyal ve İktisadi Kalkınma

2. Hayat Kalitesinin Artırılması

3. Teknik Yardım (Bu öncelik Programın yürütülmesi için Yönetim Makamı ve Ulusal Otorite tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin finanse edilmesini sağlamaktadır.)

Proje Web Sitesi:

http://www.ipacbc-bgtr.eu/

 

İndirilebilir Dökümanlar

 

Bizi Takip Edin !