X
ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Program Adı:

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Faydalanıcı:

• Merkezi ve yerel yönetim makamları: Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Köy Muhtarlıkları, Bakanlıklar ve taşra teşkilatları

• Kamu hukukuna tabi kuruluşlar: Üniversiteler (devlet/özel), Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Kooperatifler, Araştırma Merkezleri/Enstitüleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar (Endüstri Meslek liseleri, Anadolu Meslek ve Meslek Liseleri, Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksek Okulları, İlköğretim Okulları)

• Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Meslek Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Ziraat Odaları, Esnaf Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği/Konfederasyonu, Sendikalar, Federasyonlar/Konfederasyonlar

• Su, enerji ve ulaşım hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KİT’ler, diğer KİT’ler

• Uluslararası örgütler

Uygulama Yılı:

2007-2013

Bütçe:

38 Milyon Avro (28 m. ENPI, 7 m. IPA, 3 m. eşfinansman)

Uygulama Yeri:

Türkiye.Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna.

Programın Türkiye’de Kapsadığı İller: : İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.

 

Amaç:

Karadeniz Havzasında yer alan ülkelerde daha güçlü ve sürdürülebilir kalkınmayla daha güçlü bölgesel işbirliği ve ortaklıklar kurulmasını sağlamak.

İçerik:

Program kurallarına göre hibe sağlanacak projelerle ulaşılmak istenen hedefler aşağıda ifade edilmektedir:

1. Sınır bölgelerinde ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesi,

2. Ortak sorunlarla mücadele için birlikte çalışma,

3. Kişiler arası işbirliği.

Söz konusu Programın genel hedefine ulaşılmasını teminen finanse edilecek projelerin seçiminde gözetilmek üzere belirlenen öncelik alanları ise şunlardır:

1. Ekonomik ve sosyal kalkınma için sınır ötesi ortaklıkların desteklenmesi,

2. Çevrenin korunması için kaynakların ve yetkinliklerin birleştirilmesi,

3. Kültür ve eğitim girişimlerinin desteklenmesi.

Proje Web Sitesi:

www.blacksea-cbc.net

 

İndirilebilir Dökümanlar

 

Bizi Takip Edin !