X
Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimini ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliğini Güçlendirme Projesi

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimini ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliğini Güçlendirme Projesi

Proje Adı:

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimini ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliğini Güçlendirme Projesi

Faydalanıcı:

Avrupa Birliği Bakanlığı, TÜSEV, STGM ve YADA Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi, Kapasite Geliştirme Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği

Uygulama Yılı:

2012 – Devam ediyor

Bütçe:

7.365.000 Avro

Uygulama Yeri:

Tüm Türkiye

Amaç:

“Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimini ve Sivil Toplum – Kamu Sektörü İşbirliğini Güçlendirme” projesinin genel amacı Türkiye’de çoğulculuğu ve Avrupa bütünleşme değerlerini teşvik eden güçlü demokratik kurumların ve sivil toplumun var olmasını sağlamaktır.

İçerik:

Proje kapsamında özel amaçlar,

• Sivil toplum için kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi ve örgütlenmiş aktif vatandaşların kapasitelerinin güçlendirilmesi,

• Sivil toplum örgütlerinin kurulması, faaliyet göstermesi ve fonlanması için daha iyi bir yasal çerçeve oluşturulması,

• Siyasi süreçlerin tüm seviyelerine daha etkin sivil katılım sağlanmasıyla birlikte yerel sivil toplum örgütleri ve ağların sürdürülebilir gelişimine destek verilmesidir.

Proje sonunda iki temel sonuç hedeflenmektedir. Bunlar;

• Sivil toplum-kamu sektörü işbirliğinde kalıcı diyaloğun tesis edildiği, kamu politikaları tartışmaları ve karar alma mekanizmalarında sivil toplum kuruluşlarının görünürlüğünün arttığı yeni bir seviyeye taşınması ve

• Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin daha iyi sivil diyalog, daha fazla katılım ve daha itibarlı hale getirilmesi için iyileştirilmesidir.

Proje Web Sitesi:

www.siviltoplum-kamu.org

 

İndirilebilir Dökümanlar

 

Bizi Takip Edin !