X
AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI)

AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI)

Proje Adı:

"AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri" (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI)

Faydalanıcı:

Avrupa Birliği Bakanlığı

Uygulama Yılı:

2002 – Devam ediyor

Bütçe:

Programlama yılları itibariyle değişken ( 2011-13 Programlama Dönemi için 9,093 Milyon Avro)

Uygulama Yeri:

Tüm Türkiye

Amaç:

Kurumların proje hazırlama ve müktesebat uyum çalışmalarına yönelik kısa dönemli teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, "AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri" (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI) isimli finansman projesi 2002 yılından bu yana yıllık AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programlarına dâhil edilmektedir. SEI Kaynağı öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülüğü olan kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları için kullanılmaktadır.

İçerik:

Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri Projesi (SEI), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen projelerin kalitelerinin artırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi, AB müktesebatının üstlenilmesi çalışmalarının desteklenmesi ve bu çalışmalar kapsamında söz konusu kurum ve kuruluşların idari ve insan kaynakları kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla kısa ve orta vadede destek sağlanması hedeflerine yönelik olarak yürütülmektedir.

SEI kapsamında projelere, müktesebata veya IPA yönetimine ilişkin eylemler desteklenebilmektedir. Bu kapsamda temel olarak aşağıdaki konu başlıklarında projeler desteklenmektedir:

· Yürütülen veya önümüzdeki dönemde yürütülmesi öngörülen projeler için fizibilite ve detaylandırma çalışmaları (Proje Döngüsü Yönetimi metodolojisinin gerektirdiği hazırlık çalışmaları) ile sorumlu olunan hibe programlarının değerlendirilmesine ilişkin talepler,

 

· Müktesebat uyum ve uygulama çalışmaları ile kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik eylemler,

 

· Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) koordinasyonundan sorumlu merkezi olmayan yapılanma içerisinde yer alan (DIS) kurumlar ile Yönetim Otoritelerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalar.

Bakanlığımız ilgililik, uygunluk ve mevcut mali imkânlar çerçevesinde talepleri değerlendirerek finansmanı uygun görülen talepler için başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar ile istişarede bulunmaktadır.

Proje Web Sitesi:

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45545&l=1

 

 

İndirilebilir Dökümanlar

 

Bizi Takip Edin !