X

2002-2015 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları

Author: Ünsal Genç/2 Ocak 2014 Perşembe/Categories: HİBE SOL MENU

2002-2015 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları

2002-2015 yılları arasında sosyal içerikli konularda uygulanan  hibe programları kapsamında sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilmiş (odalar, il özel idareleri, dernekler, vakıflar, belediyeler, kooperatifler, üniversiteler, sendikalar, köye hizmet götürme birlikleri vb.) 3548 projeye finansman sağlanmıştır.

 

 

Program ve Yılı

Hibe Programı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş

Projelere Tahsis Edilen Bütçe (€)

Proje Sayısı

Katılım Öncesi Mali Yardım

2002 Yılı Programı

Aktif İşgücü Piyasaları Yeni Fırsatlar Hibe Programı

Türkiye İş Kurumu

31.956.649,89

245

Katılım Öncesi Mali Yardım

2003 Yılı Programı

STK’lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması Hibe Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı

483.719,16

11

Katılım Öncesi Mali Yardım

2004 Yılı Programı

Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Hibe Programı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

675.356,24

34

Katılım Öncesi Mali Yardım

2004 Yılı Programı

Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

1.672.732,67

26

İdari İşbirliği Programı

Sivil Toplum Diyaloğu: Bilgi Köprüleri Hibe Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı

2.061.340,65

28

Katılım Öncesi Mali Yardım

2004 Yılı Programı

Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Hibe Programı

Kalkınma Bakanlığı

912.015,89

23

Katılım Öncesi Mali Yardım

2004 Yılı Programı

Kültürel Hakların Desteklenmesi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

1.462.633,38

25

- Yayıncılık Destek Hibe Programı

- Kültürel Girişimler Hibe Programı

Katılım Öncesi Mali Yardım

2005 Yılı Programı

Katılım Öncesi Süreçte STK’ların Güçlendirilmesi:

Avrupa Birliği Bakanlığı

5.277.641,30

93

· Kadın Hakları Hibe Programı

· Engelli Hakları Hibe Programı

· Tüketici Hakları Hibe Programı

· Çocuk Hakları Hibe Programı

· Çevrenin Koruması Hibe Programı

Katılım Öncesi Mali Yardım

2006 Yılı Programı

Sivil Toplum Diyaloğu:

Avrupa Birliği Bakanlığı

19.294.805,56

119

· Kentler ve Belediyeler Hibe Programı

· Üniversiteler Hibe Programı

· Meslek Örgütleri Hibe Programı

· Gençlik STK’ları Hibe Programı

Katılım Öncesi Mali Yardım

2006 Yılı Programı

Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı

Türkiye İş Kurumu

15.994.821,26

101

Katılım Öncesi Mali Yardım

2006 Yılı Programı

Türkiye’de Sivil Toplumun Desteklenmesi: Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Hareket

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

399.997,69

47

Katılım Öncesi Mali Yardım

2006 Yılı Programı

AB-Türkiye Odaları Forumu

TOBB-Eurochambers

2.248.788,39

22

Katılım Öncesi Mali Yardım

2006 Yılı Programı

Türkiye'de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

499.836,23

21

Katılım Öncesi Mali Yardım

2003 Yılı Programı

Samsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Programı:

Kalkınma Bakanlığı

48.274.198,74

396

· Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı

· Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Hibe Programı

· Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı

MEDA Programı 2001

Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı:

Kalkınma Bakanlığı

29.047.351,96

309

· Turizm ve Çevre Hibe Programı

· Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Programı

· Sosyal Kalkınma Hibe Programı

· KOBİ Hibe Programı

MEDA Programı 2005

Euro-Med Youth III Programme

Ulusal Ajans

317.071,85

10

Katılım Öncesi Mali Yardım

2004 Yılı Programı

Ağrı-Kayseri-Konya-Malatya Bölgesel Kalkınma Programı

Kalkınma Bakanlığı

84.915.823,27

510

· Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı

· KOBİ Hibe Programı

· Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı

Katılım Öncesi Mali Yardım

2005 Yılı Programı

Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Programı

Kalkınma Bakanlığı

24.000.000

213

· Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı

· KOBİ Hibe Programı

· Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programı

Katılım Öncesi Mali Yardım

2003 Yılı Programı

Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği I

Kalkınma Bakanlığı

456.190,20

9

Katılım Öncesi Mali Yardım

2004 Yılı Programı

Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği II

Kalkınma Bakanlığı

462.646,11

13

Katılım Öncesi Mali Yardım

2005 Yılı Programı

Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği III

Kalkınma Bakanlığı

454.242,63

13

Katılım Öncesi Mali Yardım

2006 Yılı Programı

Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği IV

Kalkınma Bakanlığı

620.666,90

17

Katılım Öncesi Mali Yardım

2006 Yılı Programı

Sel Riskinin Azaltılması:

GAP İdaresi

14.999.999,83

37

· Sosyal Destek Hibe Programı

· Fiziksel Planlama ve Yatırım Hibe Programı

 

IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi

Milli Eğitim Bakanlığı

4.996.769,34

45

IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi

Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

9.317.650,51

42

IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Türkiye İş Kurumu

24.505.625,38

135

IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi

Genç İstihdamının Güçlendirilmesi

Türkiye İş Kurumu

24.308.787,69

128

IPA-I Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

İstanbul 2010 Kültür Başkenti Hibe Programı

İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı

1.519.597,40

11

IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı

5.233.380,48

75

IPA-I Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

Voc-Test Merkezleri

Mesleki Yeterlilik Kurumu

6.618.993,68

26

IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi

Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması

Milli Eğitim Bakanlığı

9.822.287,16

89

Katılım Öncesi Mali Yardım

2007-2013

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı

6.843.512,22

39

Katılım Öncesi Mali Yardım 2007 Yılı Programı

Sivil Toplum Diyaloğu II: Mikro Hibe I & II

Avrupa Birliği Bakanlığı

276.576,84

57

Katılım Öncesi Mali Yardım

2007 Yılı Programı

Sivil Toplum Diyaloğu II: Kültür-Sanat

Avrupa Birliği Bakanlığı

2.221.068,51

19

Katılım Öncesi Mali Yardım

2007 Yılı Programı

Sivil Toplum Diyaloğu II: Tarım-Balıkçılık

Avrupa Birliği Bakanlığı

2.796.219,82

23

Katılım Öncesi Mali Yardım

2008 Yılı Programı

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

1.802.391,80

17

Kültür ve Sanat Hibe Programı

Katılım Öncesi Mali Yardım 2008 Yılı Programı

Müzeler Hibe Programı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2.030.097,00

21

Katılım Öncesi Mali Yardım

2008 Yılı Programı

Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

797.508,17

23

Katılım Öncesi Mali Yardım

2008 Yılı Programı

Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

199.575,90

23

Katılım Öncesi Mali Yardım 2009 Yılı Programı

Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi Hibe Programı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

2.951.901,74

36

Katılım Öncesi Mali Yardım 2009 Yılı Programı

Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

1.931.617,36


23

Katılım Öncesi Mali Yardım 2009 Yılı Programı

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı

Milli Eğitim Bakanlığı

2.603.609,44


31

Katılım Öncesi Mali Yardım 2009 Yılı Programı

Sivil Toplum Diyaloğu - AB Türk Odaları Forumu II AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı

TOBB-Eurochambers

2.520.000.000


21
 Katılım Öncesi Mali Yardım 2009 Yılı Programı  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
 2.969.935,47  20
 Katılım Öncesi Mali Yardım 2011 Yılı Programı   Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi-II Hibe Programı    STGM  1.258.042,69  29
 Katılım Öncesi Mali Yardım 2010 Yılı Programı    Sivil Toplum Diyaloğu III - Medya Hibe Programı  Avrupa Birliği Bakanlığı  2.115.327,64  16
Katılım Öncesi Mali Yardım 2010 Yılı Programı    Sivil Toplum Diyaloğu III - Siyasi Kriterler Hibe Programı   Avrupa Birliği Bakanlığı  4.911.037,18  39
Katılım Öncesi Mali Yardım 2011 Yılı Programı    Van İlinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Hibe Programı  İçişleri Bakanlığı    1.128.913,10  82
Katılım Öncesi Mali Yardım 2010 Yılı Programı     Türkiye’de Mesleki ve teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu II   Milli Eğitim Bakanlığı  14.649.850,87  70

 

 

Son güncelleme: 04.09.2015

Detaylı bilgi için: http://www.cfcu.gov.tr/hibe_list.php?lng=tr ve http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr 

Print

Sayfa Görüntülenme Sayısı (5330)/Comments (0)

 

Bizi Takip Edin !