X
İstihdama Kayıtsız Kalmayın

İstihdama Kayıtsız Kalmayın

27 Kasım 2015 Cuma

İstihdama Kayıtsız Kalmayın

Proje Sahibi Kuruluş: Dicle Üniversitesi, Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği, Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği, Meksa Vakfı, Diyarbakır Gazeteciler Derneği

Proje Süresi: 12 Ay

Proje Bütçesi: € 194.151,50

Faaliyet Yeri: Diyarbakır, Batman / TÜRKİYE

Projenin Genel Hedefleri:

·         DTSO’ya bağlı otomotiv, sigortacılık, imalat sektörü, bilişim, gıda toptancıları, inşaat vb. sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 2000 firma ve çalışanları

·         Lise ve dengi okullarda eğitim alan toplam 200 öğrenci

·         Üniversitelerde eğitim alan 100 genç

·         Mesleki eğitim alan toplam 200 genç

·         Yerel işveren örgütleri, kamu kurumları

·         DTSO’ya bağlı 250 firma

·         DTSO Özel İstihdam Bürosu Batman Ticaret ve Sanayi Odası Ar-Ge personeli, yerel halk, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları bulunmaktadır.

 

Projenin Somut Çıktıları:

·      Mesleki eğitimde yer alan gençler, üniversitede okuyan gençler ve lise ve dengi okullarda okuyan toplam 700 kişiye 9 başlıkta eğitim verilerek kayıt dışı istihdama yönelik bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır.

·         DTSO ve BATSO bünyesinde özel istihdam bürosu kurularak bu yapının güçlendirilmesi için bir yazılım programı satın alınarak bir kariyer sitesi oluşturulmuştur.

·         2.000 firmaya yönelik anket çalışması uygulanmış ve sonuçları yayın haline getirilerek tüm taraflara verilmesi sağlanmıştır.

·         50 adet billboard, 200 adet afiş, 3.000 adet broşür, TV ve gazete reklamları ile kayıt dışı istihdamla mücadele için tanıtım çalışmaları yapılmıştır

·         KOSGEB destekleri, teşvikler ve kalkınma ajansları hibe programlarına ilişkin250 firmaya bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı Genel Bilgi

“Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı” Kasım 2007 – Kasım 2008 tarihleri arasında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (Avrupa Birliği Bakanlığı) tarafından yürütülmüştür.

 

"Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı" Genel Hedefi;

Katılım öncesi süreçte Türkiye’deki sivil toplumun, STK’ların hukuki, kurumsal, teknik ve mali kapasitelerinin desteklenerek güçlendirilmesi ve bu şekilde, süreç içerisinde STK’ların verimliliğinin arttırılması yoluyla politik reformların sağlamlaştırılması ve genişletilmesi ile AB uyum çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Türkiye için 2005 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen bu program ile sekiz farklı hibe programın bütçesi toplam 10,5 Milyon Avro’ dur.

Hibe Projeleri kapsamında toplam;

·         Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi bileşeni kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın haklarının korunmasını hedefleyen 28 projeye,

·         Engelli Kişilerin Toplumla Bütünleşmesini Güçlendirme bileşeni kapsamında engelli kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın her alanına tam katılımının teşvik edilmesini hedefleyen 21 projeye,

·         Tüketici Haklarının Korunması bileşeni kapsamında tüketicinin korunmasına yönelik etkin uygulamaların güçlendirilmesini hedefleyen 11 projeye,

·         Çocuk Haklarının Korunmasını Güçlendirme bileşeni kapsamında çocukların iyiliğini temin etmeye yönelik çabaların arttırılması ve zorunlu çocuk işçiliğiyle mücadele edilmesini hedefleyen 16 projeye destek sağlanmıştır.

 

“Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı” Projesinin ‘A Bileşeni: Merkezi Olmayan STK Hibe Programları’ şu başlıklardaki beş alt projeye sahiptir:

 

Alt proje A1: Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi

Hibe programı ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

• Alt proje A2: Engelli Kişilerin Toplumla Bütünleşmesini Güçlendirme

Hibe programı, ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini güçlendirmeyi hedeflemiştir.

• Alt proje A3: Tüketici Haklarının Korunması

Hibe programı, ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle tüketicinin korunmasına yönelik etkin uygulamaların güçlendirilmesini hedeflemiştir.

Alt proje A4: Çocuk Haklarının Korunmasını Güçlendirme

Hibe programı ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle çocukların refahını ve çocukların zorla çalıştırılmasının engellenmesini teşvik etmeyi hedeflemiştir.

• Alt proje A5: Çevrenin Korunması

Hibe programı, ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle çevrenin korunmasına yönelik etkin uygulamaların güçlendirilmesini hedeflemiştir.

Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı Genel Bilgi

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışı istihdam ile mücadele görevi adı altında yürütülen, Yenilikçi Önlemler ile Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Operasyonu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulamaya konmuştur.

Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı kapsamında sözleşmesi imzalanan 41 hibe projesi bulunmaktadır.

Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında yürütülen projelerin toplam bütçesi 10 milyon Avro üzerindedir.

 

Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı Genel Hedefi

·       Kayıt dışı istihdam ile mücadelede yerel çözümler üretmeye dönük saha araştırmaları

·       Sosyal diyaloğun kuvvetlendirilmesi yoluyla kayıt dışı istihdam ile mücadele

·       Kayıtlı istihdamı destekleyecek nitelikte mesleki eğitim faaliyetleri

·       Sosyal güvenlik kültürü oluşturmaya ve kayıtlı istihdam alanında bilinç artırmaktır

 

Hibe Projeleri Kapsamında;

·       Kayıt dışı istihdam ile mücadelede yerel çözümlerin üretilmesi, sosyal diyaloğun kuvvetlendirilmesi, kayıtlı istihdamı destekleyecek nitelikte mesleki eğitimler ile sosyal güvenlik kültürü oluşturmaya ve kayıtlı istihdam alanında bilinç artırmayı hedefleyen pek çok proje faaliyeti gerçekleştirmiştir

·       Uygulaması 12 ay süren 41 hibe projesinin tamamı Sosyal Güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme ve tanıtım aktiviteleri aracılığı ile uygulanmıştır

·       41 hibe projesine, 150.000 ile 400.000 Avro arasında hibe adı altında finansal destek sağlanmıştır

 

Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı hakkında detaylı bilgi için www.ikg.gov.tr ve  http://www.kit-up.net/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz

Yukarıda ki bilgiler Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı Kitabı’ndan derlenerek hazırlanmıştır. İsmi geçen kitaba ulaşmak için tıklayınız

 

 

 

 

 

Sayfa Görüntülenme Sayısı (1775)

Etiketler:

 

Bizi Takip Edin !