23 Temmuz 2018 Pazartesi
 
“Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula” Projesi

“Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula” Projesi

26 Kasım 2015 Perşembe

“Ebeveynler İşe, Çocuklar Okula” Projesi

Proje Sahibi Kuruluş: Kocaeli Yeniköy Eğitim Derneği

Proje Süresi:  12 Ay

Proje Bütçesi: 49.913,42 Avro

Faaliyet Yeri:  Kocaeli / TÜRKİYE

Projenin Genel Hedefleri: Kocaeli ili Yeniköy ve civarındaki beldelerde çalışan çocukların ailelerinin çocuklarını okutmaları konusunda bilinçlendirilmesi, çalışan çocukların eğitime kazandırılması ve eğitim sürecinde desteklenmesi.

Projenin Somut Çıktıları:

Bölge işyerleri sahipleri öğrenci velilerinden çalışmayan velilerin işe alınmaları

konusunda görüşmeler yapıldı, 22 aile ve çocuğa uzman rehber

ve psikolog tarafından rehberlik eğitimi verildi, bu çocuklar için toplam

120 saat matematik, fen ve bilgisayar dersi düzenlendi, “Kocaeli’de

Çocuk İşçiliği” konulu panel düzenlendi, maddi yetersizlik veya diğer

sebeplerden dolayı okula devam edemeyen ve örgün öğretim hakkını

kaybetmemiş olan 24 genç orta öğretim, lise ve meslek lisesine, örgün

öğretim hakkını kaybetmiş, öğrenimine dışarıdan devam etme hakları

olan 7 genç açık meslek lisesine kayıt yaptırdı, 31 genç proje kapsamında

tekrar öğrenime kazandırıldı.

 

Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı Genel Bilgi

“Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı” Kasım 2007 – Kasım 2008 tarihleri arasında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (Avrupa Birliği Bakanlığı) tarafından yürütülmüştür.

 

"Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı" Genel Hedefi;

Katılım öncesi süreçte Türkiye’deki sivil toplumun, STK’ların hukuki, kurumsal, teknik ve mali kapasitelerinin desteklenerek güçlendirilmesi ve bu şekilde, süreç içerisinde STK’ların verimliliğinin arttırılması yoluyla politik reformların sağlamlaştırılması ve genişletilmesi ile AB uyum çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Türkiye için 2005 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen bu program ile sekiz farklı hibe programın bütçesi toplam 10,5 Milyon Avro’ dur.

Hibe Projeleri kapsamında toplam;

·         Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi bileşeni kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın haklarının korunmasını hedefleyen 28 projeye,

·         Engelli Kişilerin Toplumla Bütünleşmesini Güçlendirme bileşeni kapsamında engelli kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın her alanına tam katılımının teşvik edilmesini hedefleyen 21 projeye,

·         Tüketici Haklarının Korunması bileşeni kapsamında tüketicinin korunmasına yönelik etkin uygulamaların güçlendirilmesini hedefleyen 11 projeye,

·         Çocuk Haklarının Korunmasını Güçlendirme bileşeni kapsamında çocukların iyiliğini temin etmeye yönelik çabaların arttırılması ve zorunlu çocuk işçiliğiyle mücadele edilmesini hedefleyen 16 projeye destek sağlanmıştır.

 

“Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı” Projesinin ‘A Bileşeni: Merkezi Olmayan STK Hibe Programları’ şu başlıklardaki beş alt projeye sahiptir:

 

Alt proje A1: Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi

Hibe programı ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

• Alt proje A2: Engelli Kişilerin Toplumla Bütünleşmesini Güçlendirme

Hibe programı, ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini güçlendirmeyi hedeflemiştir.

• Alt proje A3: Tüketici Haklarının Korunması

Hibe programı, ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle tüketicinin korunmasına yönelik etkin uygulamaların güçlendirilmesini hedeflemiştir.

Alt proje A4: Çocuk Haklarının Korunmasını Güçlendirme

Hibe programı ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle çocukların refahını ve çocukların zorla çalıştırılmasının engellenmesini teşvik etmeyi hedeflemiştir.

• Alt proje A5: Çevrenin Korunması

Hibe programı, ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle çevrenin korunmasına yönelik etkin uygulamaların güçlendirilmesini hedeflemiştir.

 

Yukarıda yer alan bilgiler “Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı Projeler Kitabı”ndan derlenerek hazırlanmıştır. Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) Projeler Kitabını indirmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa Görüntülenme Sayısı (1073)

Etiketler:
 
© 2014 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı · Republic of Turkey Ministry For EU Affairs