23 Temmuz 2018 Pazartesi
 
“KADAV Kartopu” Projesi

“KADAV Kartopu” Projesi

22 Ekim 2015 Perşembe

“KADAV Kartopu” Projesi

Proje Sahibi Kuruluş: Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

Proje Süresi: 12 Ay

Proje Bütçesi: 86.781,00 Avro

Faaliyet Yeri: Kocaeli, Sakarya, Yalova

Projenin Genel Hedefleri:

Kocaeli İl merkezi, Gölcük, Körfez ve Gebze İlçeleri, Yalova İl Merkezi ve Sakarya İli Sapanca İlçesi’nde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığına uğrayan 1150 kadının toplumsal düzeyde görünürlülüklerini artıracak eğitim ve faaliyetler yoluyla kadınların güçlenmeleri, özgürleşmeleri ve örgütlenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Projenin Somut Çıktıları:

·         Yaklaşık 400 kadın eğitimlerden doğrudan yararlandı

·         Kadınlarda konuyla ilgili farkındalık yaratıldı ve bu kadınlara yerelde örgütlü kadın grupları oluşturmaları için destek olundu

·         4 seminer, 4 söyleşi gerçekleştirildi. Seminer ve söyleşilere, 432 kadın katıldı

·         200 sayfalık 1000 adet kitap ve çeşitli tanıtım materyalleri basıldı, bu materyaller kadınlara, ilgili örgüt ve kuruluşlara dağıtıldı

·         Toplumsal cinsiyet, afet ve mekân, kadın istihdamı konularında 2 konferans düzenlendi

 

Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı Genel Bilgi

Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı” Kasım 2007 – Kasım 2008 tarihleri arasında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (Avrupa Birliği Bakanlığı) tarafından yürütülmüştür.

 

"Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı" Genel Hedefi;

Katılım öncesi süreçte Türkiye’deki sivil toplumun, STK’ların hukuki, kurumsal, teknik ve mali kapasitelerinin desteklenerek güçlendirilmesi ve bu şekilde, süreç içerisinde STK’ların verimliliğinin arttırılması yoluyla politik reformların sağlamlaştırılması ve genişletilmesi ile AB uyum çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Türkiye için 2005 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen bu program ile sekiz farklı hibe programın bütçesi toplam 10,5 Milyon Avro’ dur.

Hibe Projeleri kapsamında toplam;

·         Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi bileşeni kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın haklarının korunmasını hedefleyen 28 projeye,

·         Engelli Kişilerin Toplumla Bütünleşmesini Güçlendirme bileşeni kapsamında engelli kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın her alanına tam katılımının teşvik edilmesini hedefleyen 21 projeye,

·         Tüketici Haklarının Korunması bileşeni kapsamında tüketicinin korunmasına yönelik etkin uygulamaların güçlendirilmesini hedefleyen 11 projeye,

·         Çocuk Haklarının Korunmasını Güçlendirme bileşeni kapsamında çocukların iyiliğini temin etmeye yönelik çabaların arttırılması ve zorunlu çocuk işçiliğiyle mücadele edilmesini hedefleyen 16 projeye destek sağlanmıştır.

 

“Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı” Projesinin ‘A Bileşeni: Merkezi Olmayan STK Hibe Programları’ şu başlıklardaki beş alt projeye sahiptir:

 

Alt proje A1: Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi

Hibe programı ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

• Alt proje A2: Engelli Kişilerin Toplumla Bütünleşmesini Güçlendirme

Hibe programı, ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini güçlendirmeyi hedeflemiştir.

• Alt proje A3: Tüketici Haklarının Korunması

Hibe programı, ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle tüketicinin korunmasına yönelik etkin uygulamaların güçlendirilmesini hedeflemiştir.

Alt proje A4: Çocuk Haklarının Korunmasını Güçlendirme

Hibe programı ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle çocukların refahını ve çocukların zorla çalıştırılmasının engellenmesini teşvik etmeyi hedeflemiştir.

• Alt proje A5: Çevrenin Korunması

Hibe programı, ilgili sivil toplum örgütlerine sağlanan küçük bütçeli hibelerle çevrenin korunmasına yönelik etkin uygulamaların güçlendirilmesini hedeflemiştir.

 

 

Yukarıda yer alan bilgiler “Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı Projeler Kitabı”ndan derlenerek hazırlanmıştır. Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) Projeler Kitabını indirmek için tıklayınız.

 

 

Sayfa Görüntülenme Sayısı (1776)

Etiketler:
 
© 2014 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı · Republic of Turkey Ministry For EU Affairs