X

Jean Monnet Burs Programı

Author: Ünsal Genç/2 Ekim 1999 Cumartesi/Categories: HİBE SOL MENU

Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere diğer bir ifadeyle toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple, toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Jean Monnet Burs Programı 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulmuştur.

1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkanı sağlayarak başlayan Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin en uzun soluklu AB projelerinden biridir. Aradan geçen süreçte yaklaşık 2000 kişi Jean Monnet bursundan yararlanarak AB üyesi ülkelerde AB ile ilgili konularda yüksek lisans veya araştırma yapma imkanına sahip olmuştur.

Bursun Amacı: Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısının artırılmasını ve gerekli idari kapasitenin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bursun Kapsamı: Jean Monnet Burs Programı, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Bu bağlamda, AB müktesebatı kapsamında yer alan aşağıdaki alanlarda yapılacak çalışmalar için burs verilmektedir: 

 • Malların Serbest Dolaşımı,
 • İşçilerin Serbest Dolaşımı,
 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi,
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı,
 • Kamu Alımları,
 • Şirketler Hukuku,
 • Fikri Mülkiyet Hukuku,
 • Rekabet Politikası,
 • Mali Hizmetler,
 • Bilgi Toplumu ve Medya,
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma,
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı,
 • Balıkçılık,
 • Taşımacılık Politikası,
 • Enerji,

 

 • Vergilendirme,
 • Ekonomik ve Parasal Politika,
 • İstatistik,
 • Sosyal Politika ve İstihdam,
 • İşletmeler ve Sanayi Politikası,
 • Trans-Avrupa Şebekeleri,
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu,
 • Yargı ve Temel Haklar,
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik,
 • Bilim ve Araştırma,
 • Eğitim ve Kültür,
 • Çevre,
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması,
 • Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler),
 • Mali Kontrol,
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları.

Burs Programının Hedef Kitlesi: Kamu sektörü çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli programa başvuru yapabilmektedir.

Seçim Kriterleri: Jean Monnet Burs Programı için her yıl bir duyuru metni yayımlanmaktadır. Duyurudaki seçim kriterleri bölümünün incelenmesi gerekmektedir.

 

Detaylı Bilgi için:

info@jeanmonnet.org.tr

www.jeanmonnet.org.tr


Bizi Takip Edin:

Facebook: facebook.com/jeanmonnetscholarship                              

Twitter: twitter.com/jeanmonnetbursu

Youtube: youtube.com/jeanmonnetbursu

           

 

 

 

Print

Sayfa Görüntülenme Sayısı (2867)/Comments (0)

 

Bizi Takip Edin !