X
“Turizm Sektöründe Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi (TUSKİP)” Projesi

“Turizm Sektöründe Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi (TUSKİP)” Projesi

6 Ağustos 2015 Perşembe

“Turizm Sektöründe Kadın İstihdamını

Geliştirme Projesi (TUSKİP)” Projesi

Proje Faydalanıcısı: İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

Proje Ortakları: Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulu

İskenderun Köylere Hizmet Götürme Birliği

Bütçe: 198,624.00 Avro

 

Projenin İçeriği:

Proje kapsamında, İskenderunlu kadınlara yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, bölgede gelişen turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ön büro, mutfak hizmetleri ve servis teknikleri konusunda eğitim verilmesi amaçlanmıştır.

 

Projenin Sonuçları:

• 240 başvurudan seçilen 50 kadın, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ön büro, mutfak teknikleri ve servis teknikleri eğitimine katıldı.

• Hedef sektörün ihtiyaç duyduğu işgücü arzı sağlanarak yörenin sürdürülebilir turizm kalkınmasına katkıda bulunuldu, kayıtlı kalifiye kadın istihdamı arttı.

• Kadınlara projeye uyumlaştırma seminerleri verildi, mikro ve makro krediler konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

• Projeden elde edilen teknik kapasite ile yakın gelecekte oluşturulacak İskenderun Serbest Bölgesinin ihtiyaç duyduğu satış ve pazarlama elemanı yetiştirme eğitimi projelendirildi.

• 2 kadın kendi işini kurdu.

• 4 kadın istihdam edildi.

 

KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI GENEL BİLGİ

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Avrupa Birliği Katılım

Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 4. bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Operasyonel Programı kapsamında 2010-2011 yılları arasında uygulanmıştır. Program İşkur tarafından yürütülmüştür.

 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının genel hedefi; Türkiye ortalamasının %75’inden daha az gelire sahip olan NUTS II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaktır.

 

Kadınların istihdam edilebilirliğini artıracak; Kadın girişimciliğini destekleyecek; Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltacak hibe projeleriyle ulaşılması öngörülmüştür.

 

Kadın İstihdamını Destekleme Operasyonu’nun toplam bütçesi 27.150.589 milyon

Avro’dur. Bu rakamın 23.770.589 milyon Avro’su 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 ilde uygulanan Hibe Programı için kullanılmıştır. Bakım sorumlulukları ve tarımsal çözülme gibi nedenlerle uzun süre işgücü piyasasının dışında kalan kadınları hedef grup olarak seçen hibe programı kapsamında 131 proje başarı ile uygulanmıştır.

 

Hibe Projeleri kapsamında toplam;

• 9856 kadın, istihdam garantili kurslara katılmıştır.

• 1940 kadın, çocuk ve yaşlı bakımı eğitimi almıştır.

• 780 kadın, girişimcilik kurslarına katılmıştır.

• 118 kadın, kariyer danışmanlığı ve rehberliği hizmetlerinden faydalanmıştır.

• 9557 kadın, hibe projeleri sonucunda sertifika almıştır

 

Yukarıda yer alan bilgiler “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı Kitabı”ndan derlenerek hazırlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı kitabını indirmek için tıklayınız.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı hakkında detaylı bilgi için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/projeler/uygulamadakiprojeler.aspx adresini ziyaret ediniz.

 

Proje Faydalanıcısı: İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

Proje Ortakları: Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulu

İskenderun Köylere Hizmet Götürme Birliği

Bütçe: 198,624.00 Avro

 

Projenin İçeriği:

Proje kapsamında, İskenderunlu kadınlara yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, bölgede gelişen turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ön büro, mutfak hizmetleri ve servis teknikleri konusunda eğitim verilmesi amaçlanmıştır.

 

Projenin Sonuçları:

• 240 başvurudan seçilen 50 kadın, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ön büro, mutfak teknikleri ve servis teknikleri eğitimine katıldı.

• Hedef sektörün ihtiyaç duyduğu işgücü arzı sağlanarak yörenin sürdürülebilir turizm kalkınmasına katkıda bulunuldu, kayıtlı kalifiye kadın istihdamı arttı.

• Kadınlara projeye uyumlaştırma seminerleri verildi, mikro ve makro krediler konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

• Projeden elde edilen teknik kapasite ile yakın gelecekte oluşturulacak İskenderun Serbest Bölgesinin ihtiyaç duyduğu satış ve pazarlama elemanı yetiştirme eğitimi projelendirildi.

• 2 kadın kendi işini kurdu.

• 4 kadın istihdam edildi.

 

KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI GENEL BİLGİ

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Avrupa Birliği Katılım

Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 4. bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Operasyonel Programı kapsamında 2010-2011 yılları arasında uygulanmıştır. Program İşkur tarafından yürütülmüştür.

 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının genel hedefi; Türkiye ortalamasının %75’inden daha az gelire sahip olan NUTS II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaktır.

 

Kadınların istihdam edilebilirliğini artıracak; Kadın girişimciliğini destekleyecek; Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltacak hibe projeleriyle ulaşılması öngörülmüştür.

 

Kadın İstihdamını Destekleme Operasyonu’nun toplam bütçesi 27.150.589 milyon

Avro’dur. Bu rakamın 23.770.589 milyon Avro’su 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 ilde uygulanan Hibe Programı için kullanılmıştır. Bakım sorumlulukları ve tarımsal çözülme gibi nedenlerle uzun süre işgücü piyasasının dışında kalan kadınları hedef grup olarak seçen hibe programı kapsamında 131 proje başarı ile uygulanmıştır.

 

Hibe Projeleri kapsamında toplam;

• 9856 kadın, istihdam garantili kurslara katılmıştır.

• 1940 kadın, çocuk ve yaşlı bakımı eğitimi almıştır.

• 780 kadın, girişimcilik kurslarına katılmıştır.

• 118 kadın, kariyer danışmanlığı ve rehberliği hizmetlerinden faydalanmıştır.

• 9557 kadın, hibe projeleri sonucunda sertifika almıştır

 

Yukarıda yer alan bilgiler “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı Kitabı”ndan derlenerek hazırlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı kitabını indirmek için tıklayınız.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı hakkında detaylı bilgi için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/projeler/uygulamadakiprojeler.aspx adresini ziyaret ediniz.

 

 

Sayfa Görüntülenme Sayısı (2081)

Etiketler:

 

Bizi Takip Edin !