X
“Üretim Süreçlerinin Yeniden Planlanması ve Sektörler Arası İşletmelerin Geliştirilmesi” Projesi

“Üretim Süreçlerinin Yeniden Planlanması ve Sektörler Arası İşletmelerin Geliştirilmesi” Projesi

5 Ağustos 2015 Çarşamba

“Üretim Süreçlerinin Yeniden Planlanması ve Sektörler Arası İşletmelerin Geliştirilmesi” Projesi

 

Proje Faydalanıcısı: Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Proje Ortakları: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

Antakya Ayakkabıcı Esnaf ve Sanatkarları Odası

Türkiye Yardımsevenler Derneği Hatay Şubesi

Bütçe: 355.313,51 Avro

 

Projenin İçeriği:

Proje kapsamında, Hataylı 100 kadına, daha çok erkeklerin istihdam edildiği, sayacılık ve girişimcilik alanında eğitim verilmesi amaçlanmıştır.

 

 

Projenin Sonuçları:

• 1 kadın girişimci öncülüğünde 7 kadın kooperatif kurdu. 25 kadın ev eksenli parça başı çalışmaya başladı.

• 165 kişiye mikro girişimcilik eğitimi verildi. 11 kadın fiili olarak iş planı hazırladı.

• Kadın girişimcilerin pazarlama ve kredi ihtiyaçlarına cevap vermek için bireyleri ve kurumları bir araya getirerek onların potansiyellerini kadın girişimciler için harekete geçiren ACTED oluşturuldu.

• Kadınların kendilerine istihdam sağlayacak eğitimlere katılımlarının önündeki engellerden biri olan çocuk bakım sorumlulukları kurulan gündüz bakım evi ile çözüldü. 22 çocuk eğitim süresince bakıldı.

• Proje web sitesi proje faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgilerin yanı sıra hedef sektörle ilgili teorik ve pratik konuları içeren zengin bir arşiv oluşturdu.

• Web sitesi aracılığıyla bir kadın ağı kuruldu.

 

KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI GENEL BİLGİ

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Avrupa Birliği Katılım

Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 4. bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Operasyonel Programı kapsamında 2010-2011 yılları arasında uygulanmıştır. Program İşkur tarafından yürütülmüştür.

 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının genel hedefi; Türkiye ortalamasının %75’inden daha az gelire sahip olan NUTS II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaktır.

 

Kadınların istihdam edilebilirliğini artıracak; Kadın girişimciliğini destekleyecek; Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltacak hibe projeleriyle ulaşılması öngörülmüştür.

 

Kadın İstihdamını Destekleme Operasyonu’nun toplam bütçesi 27.150.589 milyon

Avro’dur. Bu rakamın 23.770.589 milyon Avro’su 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 ilde uygulanan Hibe Programı için kullanılmıştır. Bakım sorumlulukları ve tarımsal çözülme gibi nedenlerle uzun süre işgücü piyasasının dışında kalan kadınları hedef grup olarak seçen hibe programı kapsamında 131 proje başarı ile uygulanmıştır.

 

Hibe Projeleri kapsamında toplam;

• 9856 kadın, istihdam garantili kurslara katılmıştır.

• 1940 kadın, çocuk ve yaşlı bakımı eğitimi almıştır.

• 780 kadın, girişimcilik kurslarına katılmıştır.

• 118 kadın, kariyer danışmanlığı ve rehberliği hizmetlerinden faydalanmıştır.

• 9557 kadın, hibe projeleri sonucunda sertifika almıştır

 

Yukarıda yer alan bilgiler “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı Kitabı”ndan derlenerek hazırlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı kitabını indirmek için tıklayınız.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı hakkında detaylı bilgi için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/projeler/uygulamadakiprojeler.aspx adresini ziyaret ediniz.

 

 

Sayfa Görüntülenme Sayısı (1473)

Etiketler:

 

Bizi Takip Edin !