X
İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi “İKADOM”

İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi “İKADOM”

5 Ağustos 2015 Çarşamba

İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi “İKADOM”

 

 

Proje Faydalanıcısı: İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi

 

Proje Ortakları: Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

 

Bütçe: 114.794,95 Avro

 

Projenin içeriği:

Hatay ilinde yaşayan, 18-30 yaş arasındaki, tarım sektörü de dâhil olmak üzere işgücü piyasasında hiç yer almamış 35 kadına, ağ havuzları yapımı ve havuzlarda balık yetiştiriciliği eğitimleri verilerek istihdam edilmelerinin sağlanması.

 

Projenin Sonuçları:

• 35 kadın ağ havuzları yapımı ve havuzlarda balık yetiştiriciliği konusunda eğitildi.

• S.S. İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi, Kadın, Çevre, Kültür ve İşleme Kooperatifi kuruldu.

• Sertifika alan kadınlar kooperatife üye oldu, kadınlar işgücü piyasasına girdi. Sektörün ihtiyaç duyduğu çevreci ağlar kooperatif üyeleri tarafından üretildi.

• Hedef sektörün yoğun faaliyet merkezlerinden Muğla-Milas’a inceleme gezisi yapıldı.

• Sektörde nitelikli kadın işgücü istihdamını artırmak için, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda benzer hedef kadın gruplarına yeni eğitimler verildi.

 

KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI GENEL BİLGİ

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Avrupa Birliği Katılım

Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 4. bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Operasyonel Programı kapsamında 2010-2011 yılları arasında uygulanmıştır. Program İşkur tarafından yürütülmüştür.

 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının genel hedefi; Türkiye ortalamasının %75’inden daha az gelire sahip olan NUTS II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaktır.

 

Kadınların istihdam edilebilirliğini artıracak; Kadın girişimciliğini destekleyecek; Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltacak hibe projeleriyle ulaşılması öngörülmüştür.

 

Kadın İstihdamını Destekleme Operasyonu’nun toplam bütçesi 27.150.589 milyon

Avro’dur. Bu rakamın 23.770.589 milyon Avro’su 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 ilde uygulanan Hibe Programı için kullanılmıştır. Bakım sorumlulukları ve tarımsal çözülme gibi nedenlerle uzun süre işgücü piyasasının dışında kalan kadınları hedef grup olarak seçen hibe programı kapsamında 131 proje başarı ile uygulanmıştır.

 

Hibe Projeleri kapsamında toplam;

• 9856 kadın, istihdam garantili kurslara katılmıştır.

• 1940 kadın, çocuk ve yaşlı bakımı eğitimi almıştır.

• 780 kadın, girişimcilik kurslarına katılmıştır.

• 118 kadın, kariyer danışmanlığı ve rehberliği hizmetlerinden faydalanmıştır.

• 9557 kadın, hibe projeleri sonucunda sertifika almıştır

 

Yukarıda yer alan bilgiler “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı Kitabı”ndan derlenerek hazırlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı kitabını indirmek için tıklayınız.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı hakkında detaylı bilgi için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/projeler/uygulamadakiprojeler.aspx adresini ziyaret ediniz.

 

 

Sayfa Görüntülenme Sayısı (1569)

Etiketler:

 

Bizi Takip Edin !