X
“Kadınlar Üretimde”Projesi

“Kadınlar Üretimde”Projesi

5 Ağustos 2015 Çarşamba

“Kadınlar Üretimde”Projesi

Proje Faydalanıcısı: Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı

 

Proje Ortakları: Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okulu

Şebinkarahisar Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği

 

Bütçe: 136.791,11 Avro

 

Projenin Konusu:

Proje kapsamında; Günümüzde kaybolmak üzere olan Tamzara dokumacılığı, mazmanlık ve kilim dokumacılığı alanlarında Giresun – Şebinkarahisarlı kadınlara eğitim verilerek kadın işsizliğinin azaltılması.

 

Projenin Sonuçları:

• 27 kadın Tamzara dokuması, 10 kadın mazmanlık, 26 kadın kilim dokuma eğitimi aldı. Kaybolmaya yüz tutmuş bu meslekler canlandırılarak kadın istihdamı artırıldı.

• G.Ü UBYO, Moda Tasarımı ve Konfeksiyon bölümü ile ortaklaşa çalışarak, üretilen dokumalar katma değeri yüksek tekstil ürünü haline getirilerek yeni ürün gamları yaratıldı.

• Projede elde edinilen bilgi birikimi ve deneyim başka bir projeye zemin oluşturdu.

Yeni proje ile hedef sektöre yönelik atölye ve satış mağazası kuruldu.

• Üretime devam etmek isteyen 40 kadına tezgâh temin edilerek çalışmayı ev eksenli sürdürmeleri sağlandı. Kadınlar ailelerinin geçimini kendi başlarına yapabilecek ekonomik düzeye ulaştı, kadının ekonomik dolayısıyla da sosyal konumu güçlendi.

• Belediye tarafından ilçe otogarında, kadınların ürünlerini satabilecekleri bir mekân açıldı.

• Tamzara Dokuması ve Mazmanlık marka tescilleri için başvuruda bulunuldu.

 

KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI GENEL BİLGİ

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Avrupa Birliği Katılım

Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 4. bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Operasyonel Programı kapsamında 2010-2011 yılları arasında uygulanmıştır. Program İşkur tarafından yürütülmüştür.

 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının genel hedefi; Türkiye ortalamasının %75’inden daha az gelire sahip olan NUTS II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaktır.

 

Kadınların istihdam edilebilirliğini artıracak; Kadın girişimciliğini destekleyecek; Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltacak hibe projeleriyle ulaşılması öngörülmüştür.

 

Kadın İstihdamını Destekleme Operasyonu’nun toplam bütçesi 27.150.589 milyon

Avro’dur. Bu rakamın 23.770.589 milyon Avro’su 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 ilde uygulanan Hibe Programı için kullanılmıştır. Bakım sorumlulukları ve tarımsal çözülme gibi nedenlerle uzun süre işgücü piyasasının dışında kalan kadınları hedef grup olarak seçen hibe programı kapsamında 131 proje başarı ile uygulanmıştır.

 

Hibe Projeleri kapsamında toplam;

• 9856 kadın, istihdam garantili kurslara katılmıştır.

• 1940 kadın, çocuk ve yaşlı bakımı eğitimi almıştır.

• 780 kadın, girişimcilik kurslarına katılmıştır.

• 118 kadın, kariyer danışmanlığı ve rehberliği hizmetlerinden faydalanmıştır.

• 9557 kadın, hibe projeleri sonucunda sertifika almıştır

 

Yukarıda yer alan bilgiler “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı Kitabı”ndan derlenerek hazırlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı kitabını indirmek için tıklayınız.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı hakkında detaylı bilgi için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/projeler/uygulamadakiprojeler.aspx adresini ziyaret ediniz.

 

 

 

Sayfa Görüntülenme Sayısı (1400)

Etiketler:

 

Bizi Takip Edin !