X
“Kadın Güçlendirme ve İstihdam Destek Merkezi” (KAGİDEM) Projesi

“Kadın Güçlendirme ve İstihdam Destek Merkezi” (KAGİDEM) Projesi

3 Ağustos 2015 Pazartesi

“Kadın Güçlendirme ve İstihdam Destek Merkezi”

(KAGİDEM) Projesi

Projenin Faydalanıcısı: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Projenin Ortakları: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Selis Kadın Derneği

Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Evi

Ceren Kadın Derneği

Yenişehir Belediyesi EPİDEM

Diyarbakır Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü

Bütçe: 307,946.00 Avro

Projenin İçeriği:

Diyarbakır’da kadınlara güçlendirme eğitimleri verecek ve istihdamlarına yardımcı olacak biçimde meslek eğitimi ve yönlendirme hizmetlerinde bulunacak bir merkez kurulması ve bu merkezde kadınlara güçlendirme eğitimleri verilmesi ve istihdama yönelik faaliyetlerde bulunulması hedeflenmiştir.

Projenin Sonuçları:

• Merkez olarak tahsis edilen yerin tadilatı ve tefrişi gerçekleştirildi.

• Sümerpark Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim almış kadınlara mesleki eğitimleri sonrasında, istihdam sürecinde güçlendirme eğitimleri verildi. Bu eğitimlerden proje süresince 300 kadın yararlandı.

• Meslek eğitimlerinden yararlanan 68 kadın ile bunlar dışında 11 kadın KAGİDEM aracılığıyla istihdam edildi.

• Girişimcilik konusunda 50 kadına danışmanlık hizmeti verildi, 3’ünün KOSGEB girişimcilik sertifikası alması sağlandı. Bunlardan 1 kadın dikiş atölyesi kurdu.

• 5 kadın yemek ürünleri görsel tasarımcısı, 5 kadın ise tekstil ürünleri görsel tasarımcısı olarak yetiştirildi.

• Kadınlar kooperatifleşmeye ve güç birliği yapmaya yönlendirildi. Kibele Kadın Kooperatifi ipek puşi üretimi ve pazarlanması konusunda, Bağlar Kadın Kooperatifi ise, tekstil ürünleri tasarımı ile yöresel kıyafet üretimi konusunda harekete geçti.

KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI GENEL BİLGİ

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Avrupa Birliği Katılım

Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 4. bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Operasyonel Programı kapsamında 2010-2011 yılları arasında uygulanmıştır. Program İşkur tarafından yürütülmüştür.

 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının genel hedefi; Türkiye ortalamasının %75’inden daha az gelire sahip olan NUTS II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaktır.

 

Kadınların istihdam edilebilirliğini artıracak; Kadın girişimciliğini destekleyecek; Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltacak hibe projeleriyle ulaşılması öngörülmüştür.

 

Kadın İstihdamını Destekleme Operasyonu’nun toplam bütçesi 27.150.589 milyon

Avro’dur. Bu rakamın 23.770.589 milyon Avro’su 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 ilde uygulanan Hibe Programı için kullanılmıştır. Bakım sorumlulukları ve tarımsal çözülme gibi nedenlerle uzun süre işgücü piyasasının dışında kalan kadınları hedef grup olarak seçen hibe programı kapsamında 131 proje başarı ile uygulanmıştır.

 

Hibe Projeleri kapsamında toplam;

• 9856 kadın, istihdam garantili kurslara katılmıştır.

• 1940 kadın, çocuk ve yaşlı bakımı eğitimi almıştır.

• 780 kadın, girişimcilik kurslarına katılmıştır.

• 118 kadın, kariyer danışmanlığı ve rehberliği hizmetlerinden faydalanmıştır.

• 9557 kadın, hibe projeleri sonucunda sertifika almıştır

 

Yukarıda yer alan bilgiler “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı Kitabı”ndan derlenerek hazırlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı kitabını indirmek için tıklayınız.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı hakkında detaylı bilgi için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/projeler/uygulamadakiprojeler.aspx adresini ziyaret ediniz.

 

 

 

Sayfa Görüntülenme Sayısı (2608)

Etiketler:

 

Bizi Takip Edin !