X
“Hatay’da Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi” Projesi

“Hatay’da Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi” Projesi

22 Temmuz 2015 Çarşamba

“Hatay’da Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi” Projesi

 

Proje Faydalanıcısı: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

Proje Ortakları: Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Bütçe: 353.009,05 Avro

Projenin İçeriği:

Proje kapsamında, Antakyalı kadınlara KOBİ’lerin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimler verilmesi, beceri ve deneyimlerini artırmak için uygulamalı çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.

Projenin Sonuçları:

• 48 kadın bilgisayarlı ön muhasebe, 23 kadın satış pazarlama, 22 kadın üst düzey yönetici asistanlığı mesleki eğitimlerini tamamladı.

• 12 kadın hedef sektörde istihdam edildi.

• İlde yeni faaliyete geçen Hastane’nin insan kaynakları ihtiyacı için kursiyerlerle mülakat yapıldı.

• İstihdam amaçlı eğitimlerin sürdürülebilmesi için gerekli altyapı oluşturuldu.

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına hızlı kalıcı çözümler üretecek sistem kuruldu.

 

KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI GENEL BİLGİ

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Avrupa Birliği Katılım

Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 4. bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Operasyonel Programı kapsamında 2010-2011 yılları arasında uygulanmıştır. Program İşkur tarafından yürütülmüştür.

 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının genel hedefi; Türkiye ortalamasının %75’inden daha az gelire sahip olan NUTS II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaktır.

 

Kadınların istihdam edilebilirliğini artıracak; Kadın girişimciliğini destekleyecek; Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltacak hibe projeleriyle ulaşılması öngörülmüştür.

 

Kadın İstihdamını Destekleme Operasyonu’nun toplam bütçesi 27.150.589 milyon

Avro’dur. Bu rakamın 23.770.589 milyon Avro’su 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 ilde uygulanan Hibe Programı için kullanılmıştır. Bakım sorumlulukları ve tarımsal çözülme gibi nedenlerle uzun süre işgücü piyasasının dışında kalan kadınları hedef grup olarak seçen hibe programı kapsamında 131 proje başarı ile uygulanmıştır.

 

Hibe Projeleri kapsamında toplam;

• 9856 kadın, istihdam garantili kurslara katılmıştır.

• 1940 kadın, çocuk ve yaşlı bakımı eğitimi almıştır.

• 780 kadın, girişimcilik kurslarına katılmıştır.

• 118 kadın, kariyer danışmanlığı ve rehberliği hizmetlerinden faydalanmıştır.

• 9557 kadın, hibe projeleri sonucunda sertifika almıştır

 

Yukarıda yer alan bilgiler “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı Kitabı”ndan derlenerek hazırlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı kitabını indirmek için tıklayınız.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı hakkında detaylı bilgi için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/projeler/uygulamadakiprojeler.aspx adresini ziyaret ediniz.

 

 

Sayfa Görüntülenme Sayısı (1431)

Etiketler:

 

Bizi Takip Edin !