X
“Ekmeğini İpekten Çıkar” Projesi

“Ekmeğini İpekten Çıkar” Projesi

22 Temmuz 2015 Çarşamba

“Ekmeğini İpekten Çıkar” Projesi

Projenin Faydalanıcısı: Antakya Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Projenin Ortakları: Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun MYO

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

Hatay İl Mesleki Eğitim Merkezi

Bütçe: 391,600.50 Avro

Projenin İçeriği:

Proje ile Antakyalı işsiz kadınlara, istihdam destekli ipek dokumacılığı mesleki eğitimi verilmesi amaçlanmıştır.

Projenin Sonuçları:

• 8’i engelli olmak üzere 60 kadına, 106 gün süreyle teorik ve pratik eğitim verilerek ipekçilik ve ipek dokumacılığı konusunda nitelik kazandırıldı. Bölge ekonomisinde özel bir yere sahip ipek dokumacılığının kaybolması önlenerek yaygınlaştırılması sağlandı.

• Girişimciliği Destekleme ve Yönlendirme Merkezi kurularak kadın girişimciliği desteklendi.

• Sürdürülebilirlik amacıyla DÖSİM ile işbirliği yapıldı.

• Ürün kataloğu basıldı. 3 fuara katılım sağlandı. Fuarlar ve katalog üzerinden ürün satışları gerçekleştirildi.

• Ürünlerin marka tescilleri için başvuruda bulunuldu. Markalaşan ürünlerin katma değeri arttı.

• ‘Toplumsal ve Kültürel Engellere Karşı El Ele’ paneli düzenlendi.

• Hedef sektörün sorunları ‘İpek Sektörü Tartışıyor’ adlı panelde ele alındı çözüm önerileri sektörle paylaşıldı.

• Nitelikli kadın istihdamının yarattığı verimlilik işletmelerin kapasitesini artırdı. İl genelinde ipekli dokuma yapan işletme sayısı 10’dan 13’e çıktı.

 

KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI GENEL BİLGİ

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Avrupa Birliği Katılım

Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 4. bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Operasyonel Programı kapsamında 2010-2011 yılları arasında uygulanmıştır. Program İşkur tarafından yürütülmüştür.

 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının genel hedefi; Türkiye ortalamasının %75’inden daha az gelire sahip olan NUTS II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaktır.

 

Kadınların istihdam edilebilirliğini artıracak; Kadın girişimciliğini destekleyecek; Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltacak hibe projeleriyle ulaşılması öngörülmüştür.

 

Kadın İstihdamını Destekleme Operasyonu’nun toplam bütçesi 27.150.589 milyon

Avro’dur. Bu rakamın 23.770.589 milyon Avro’su 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 ilde uygulanan Hibe Programı için kullanılmıştır. Bakım sorumlulukları ve tarımsal çözülme gibi nedenlerle uzun süre işgücü piyasasının dışında kalan kadınları hedef grup olarak seçen hibe programı kapsamında 131 proje başarı ile uygulanmıştır.

 

Hibe Projeleri kapsamında toplam;

• 9856 kadın, istihdam garantili kurslara katılmıştır.

• 1940 kadın, çocuk ve yaşlı bakımı eğitimi almıştır.

• 780 kadın, girişimcilik kurslarına katılmıştır.

• 118 kadın, kariyer danışmanlığı ve rehberliği hizmetlerinden faydalanmıştır.

• 9557 kadın, hibe projeleri sonucunda sertifika almıştır

 

Yukarıda yer alan bilgiler “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı Kitabı”ndan derlenerek hazırlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı kitabını indirmek için tıklayınız.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı hakkında detaylı bilgi için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/projeler/uygulamadakiprojeler.aspx adresini ziyaret ediniz.

 

Sayfa Görüntülenme Sayısı (1607)

Etiketler:

 

Bizi Takip Edin !