19 Nisan 2018 Perşembe
 
Engelleri Bir Çiçek İle Aşıyoruz

Engelleri Bir Çiçek İle Aşıyoruz

22 Temmuz 2015 Çarşamba

Program Adı: Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Projesi

Proje Adı: Engelleri Bir Çiçek İle Aşıyoruz

Hibe Yararlanıcı Kuruluş: Reyyan Engelliler ve Yoksunlara Ulaşım ve Dayanışma Derneği

Bütçe: 91.842

Proje Süresi: 14 Ay

Uygulama Alanı: Zonguldak / Kozlu

Proje Ortakları: Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Zonguldak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Zonguldak Kozlu Belediye Başkanlığı

 

Engelleri Bir Çiçek İle Aşıyoruz Projesi İçerik: Proje, Zonguldak ve Kozlu’da yaşayan 12-20 yaş grubundan 47 engelli bireyin süs bitkileri yetiştirme eğitimi ile sosyal hayata uyumlarına katkı sunulması, ailelerine ve çevre halkına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılarak engellilik alanında farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir.

Proje süresince, proje ekibinin oluşturulması, proje açılış toplantısının düzenlenmesi, kursiyerlerin seçimi, seranın yapımı ve eğitim alanının düzenlenmesi, halka ve engelli ailelerine yönelik 2 adet konferansın gerçekleştirilmesi, süs bitkileri yetiştirme eğitimi verilmesi, il içi teknik ve sosyal geziler yapılması, proje değerlendirme toplantısı ve raporun hazırlanması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında, 47 engelli bireyin katılımıyla süs bitkileri eğitimleri, 60 saat süs bitkileri yetiştiriciliği eğitimi verilmiştir, 57 engelli birey fiziksel parametrelerle ilgili testlerden geçirilmiştir, yapılan toplantı ve konferanslara 160 kişi katılmıştır, 2 konferans ve 40 kişinin katılımıyla 4 farklı sosyal etkinlik düzenlenmiştir, 1 sera kurulmuştur, 300 adet broşür basılmıştır, 11 kişi istihdama kazandırılmıştır.

 

 Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi Hakkında Detaylı Bilgi: 

2013-2015 yılları arasında uygulanan Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmiştir.

 

“Improved Integration of Disabled Persons into Society - Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi” projesi 2009 Türkiye Ulusal Programı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-I) kapsamında, Kopenhag Siyasi Kriterlerini karşılamaya yönelik projeler arasında yer almıştır.

Proje kapsamında yaşamın bütün alanlarında engellerin kaldırılması ve engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele edilmesi yoluyla sosyal değişmeyi ivmelendirerek engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanmasıdır. Buna ek olarak, STK projelerinin hibelendirilmesindeki amaç; sivil toplum örgütlerinin engellilik alanında yapacakları çalışmalarda hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, yerel yönetimler ve üniversitelerle etkili bir işbirliği içerisinde çalışmalarını temin için güçlü bir kapasiteye sahip, etkili ve interaktif sivil toplum örgütleri olmalarını sağlamak hedeflenmiştir.

2013-2015 yılları arasında uygulanan proje Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finanması ile yürütülen projenin toplam bütçesi 3,6 milyon Avro’dur. Ülkemizin programa katkısı 385.000 Avro tutarındadır.

Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi kapsamında 23 hibe projesi yürütülmüştür.

·        23 hibe projesinde 41 kişi tam zamanlı, 102 kişi yarı zamanlı istihdam edildi.

·        327 kişi gönüllü olarak engellilik alanında çalıştı.

·        5 yeni engelli destek merkezinde 654 kişi düzenli olarak yapılan spor/beceri/kültürel faaliyetlerden yararlandı.

·        626 engelli- kadın, erkek ve çocuk mesleki ve yaşam becerisi geliştirme eğitimleri aldı.

·        134 farkındalık eğitim/seminerine 18.256 kişi katıldı.

·        10 yerel kampanya düzenlendi.

·        13 web sitesi kuruldu.

·        66.000 broşür/kitapçık hazırlandı ve dağıtımı gerçekleştirildi.

·        9 spot film hazırlandı.

·        1 politik referans belgesi ile 6 savunu grubu kurularak engelli hakları konusunda lobicilik faaliyetleri yürütüldü.

·        1 tane on-line engelli danışma merkezi kuruldu.

·        424 engelli birey doğrudan spor aktivitelerine katıldı.

·        56 engelli birey lisanslı sporcu oldu, 4 engelli birey milli takıma seçildi.

·        Engellilik konusunda 30 psikolog, 11 beden eğitimi öğretmeni,12 diş hekimi,52 öğretmen ve PDR uzmanı ile 78 öğretmen adayı, toplam 183 kişi eğitici eğitimi aldı.

·        Engellilik alanında 14 yeni eğitim modülü geliştirildi.

·        30 Tutors(rehber)-Tutee(rehberlik eden kişi) çifti oluşturularak engellilerin birbirlerine yaşam koçluğu yapması sağlandı.

·        73 engelliye bağımsız yaşam eğitimi verildi.

·        7 farklı erişilebilir mekan düzenlemesi yapıldı

·        30 kişilik engelli ve engelsiz bireylerden oluşan 1 gönüllü grubu ile 1 parkın yeniden düzenlenmesi sağlandı, gönüllülükle ilgili bir yol haritası hazırlandı.

·        1 trafik simülasyon alanı oluşturularak otizmli çocukla için trafik eğitimi modülü geliştirildi.

·        3 engelsiz yaşam kulübü kurularak ilköğretim öğrencilerinin engellilik konusundaki farkındalıkları artırıldı.

·        İşitme engelli bireylerin 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ne erişimini sağlayacak 1 tane yazılım geliştirildi.

·        450 engelli bireyin diş tedavisi yapıldı.

 

 

Yukarıda yer alan bilgiler “Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi Kataloğu”ndan derlenerek hazırlanmıştır. Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi kataloğunu indirmek için tıklayınız.

Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi hakkında detaylı bilgi için http://www.engelli-entegrasyonu.net/tr/ ve http://www.aile.gov.tr/  adreslerini ziyaret ediniz.

 

 

Sayfa Görüntülenme Sayısı (1198)

Etiketler:
 
© 2014 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı · Republic of Turkey Ministry For EU Affairs