22 Haziran 2018 Cuma
 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi, koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere, 8 Haziran 2011 tarihinde 27958 (mük.) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

AB Bakanlığı’nın kurulması sürecinde başlangıç noktası, 4 Temmuz 2000 tarihinde 4587 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlı bir kurum olarak kurulan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’dir. Kanun’un çıkmasından kısa bir süre sonra, 13 Temmuz 2000 tarihinde Mesut Yılmaz Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı sıfatıyla Hükümet’e dahil olmuş ve ertesi gün ABGS kendisine bağlanmıştır. Yine aynı gün, Birleşmiş Milletler New York Daimi Temsilcisi Büyükelçi Volkan Vural resmen Genel Sekreter olarak atanmıştır. Farklı kurumlarda yıllarca AB konusunda çalışmış deneyimli Daire Başkanlarının atanması ve yine AB alanında çalışmış uzmanların sınavla alınmasıyla ABGS’nin ilk çekirdek ekibi oluşturulmuştur.

Kuruluşuyla beraber ABGS, Türkiye’nin AB sürecini koordine eden kurum olarak, Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanması ve bu şekilde AB ile müzakerelerin açılması yönünde hazırlıklarını koordine etmiştir. ABGS, özellikle, Türkiye’yi AB üyeliğine taşıyacak reformların ve demokratikleşme çabalarının yürütülmesinde son derece önemli bir rol üstlenmiştir. Bu dönemde, az sayıdaki personelin özverili çalışmaları ve fedakarlığı dikkat çekicidir.

17 Aralık 2004 tarihli AB Zirvesi’nde Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin kararın alınmasından altı ay sonra, 3 Haziran 2005 tarihinde Devlet Bakanı Ali Babacan ilk Başmüzakereci olarak atanmıştır. 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin başlamasıyla, ABGS Ekim 2006’ya kadar süren tarama sürecinin tamamlanması,tarama sonuçlarına göre açılacak fasıllarda açılış kriterlerinin sağlanması, müzakere pozisyon belgelerinin hazırlanması gibi tüm müzakere hazırlıklarının yürütülmesinde önemli çalışmalar yapmıştır. ABGS, AB müktesebatına uyumun sağlanmasının yanı sıra Türkiye-AB Mali İşbirliğinin programlanması ve izlenmesinde de koordinasyon görevi yürütmektedir.

9 Ocak 2009 tarihinde Egemen Bağış, ABGS’de düzenlenen törenle Başmüzakerecilik görevini devralmış ve böylelikle ilk kez münhasıran AB’den sorumlu bir Devlet Bakanı ve Başmüzakereci atanmıştır. Hemen akabinde, ABGS’nin mevcut kadrosu ve kanunuyla, sürecin etkin bir biçimde yürütülmesinin imkânsız olduğu düşünülerek, yeni teşkilat kanununun oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. 9 Temmuz 2009 tarihinde 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle, ABGS, 4 Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı 14 ana hizmet biriminde müteşekkil bir kurum haline gelmiştir. Ayrıca, uzun zamandır ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte personel alımını gerçekleştirebilmek için kadro cetvellerinin yeniden düzenlenmesiyle de, uzman kadro sayısı 215’e, toplam personel sayısı ise 337’ye çıkarılmıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra, ABGS’nin ülke genelinde yerel seviyede faaliyetlerinin artmasına bağlı olarak 5 Aralık 2009 tarihinde ABGS’nin İstanbul Ofisi açılmıştır.

Kurulduğu tarihten itibaren misyonunun bir parçası olarak sadece Türkiye’deki kurumlarla değil Brüksel’le de çok yakın bir işbirliği içerisinde mesai yürütmekte olan ABGS’nin yeniden yapılanma sürecinde, bu ihtiyaç doğrultusunda, Ekim 2010 tarihinde Brüksel’de ABGS yurtdışı temsilciliği de oluşturulmuştur.

ABGS, müzakere sürecinde yaşanan gelişmelerle birlikte 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık olarak yeniden yapılanmıştır.


Avrupa Birliği Bakanlığı rehberine ulaşmak için tıklayınız.

AB Bakanlığı Sosyal Medya Bağlantıları

 
© 2014 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı · Republic of Turkey Ministry For EU Affairs