X

21 DİYARBAKIR

İl AB Daimi Temas Noktası

 
Kürşat GÜLERYÜZ
0 412 280 20 00 / 0 412 280 20 42
E-posta Adresi
 
 
 

Valilik AB ve Proje Birimi

İskan ERPİN-Gülsüm ÖZEROL
Tel: 0 412 280 21 41
Faks: 0 412 280 20 35
E-posta Adresi
Diyarbakır Valiliği Ek Bina Kat: 1 21100 DİYARBAKIR
İnternet Sitesi
...
Diyarbakır İlinden Örnek Projeler
Yayınlar
Pilot Projeler

DİYARBAKIR İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Diyarbakır İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Diyarbakırilinde uygulamaya geçirilen toplam 20 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: GAP Bölgesel Kalkınma Programı

Program: AB Mali Yardımı MEDA Programı

Proje Bütçesi: 47 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Uygulama Yeri: Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında hedef bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, program kapsamında aşağıdaki üç farklı alanda kalkınma projelerine destek sağlanmıştır:

Kültürel mirasın korunması

Kırsal kalkınma

Küçük ve Orta Ölçekli Girişimcileri Destekleme Projesi

Program kapsamında, bölgedeki 128 projeye yaklaşık 47 Milyon Avro'luk finansman desteği sağlanmıştır.

Proje-2: Bölge İstinaf Mahkemelerinin Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 30 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Adalet Bakanlığı

Uygulama Yeri: Erzurum, Ankara ve Diyarbakır

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile sulh ve asliye mahkemeleri vb. ilk derece mahkemeler ile temyiz mahkemeleri arasında yer alan ikinci derecede yüksek mahkeme olarak görev yapacak İstinaf Mahkemelerinin pilot olarak seçilen üç ilde inşaatının yapılması hedeflenmektir. Proje kapsamında hedef üç ildeki mahkeme inşaatları tamamlanmıştır.

Proje-3: Göç Alan Şehirlerde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (EKOSEP)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 18,7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum Belediyeleri

Uygulama Yeri: Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum

Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum, Şanlıurfa Belediyeleri tarafından yürütülen EKOSEP, ana Göç Alan Merkezler Olarak Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Şanlıurfa'daki Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne katkı sağlamayı hedefleyen Teknik Destek Projesidir. Türkiye'de ilk kez kentsel alanlarda göçün olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedefleyen projede, yerel düzeyde çok sektörlü bir yaklaşımı benimsenmektedir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen faaliyetler sonucunda varılması amaçlanan iki temel sonuç bulunmaktadır:

·         Hızla artan nüfus için yeterli derecede kamu hizmetinin planlanması, organizasyonu, sağlanması ve yönetimi içinDiyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Şanlıurfa yönetimlerinin kritik kapasitelerinin geliştirilmesi.

·         Önceden yapılandırılan 18 pilot proje aracılığı ile Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Şanlıurfa'da kırdan kente göç ile gelenlerin entegrasyonu için doğrudan katkıda bulunulmasıdır.

Bu kapsamda Diyarbakır ilinde yürütülen projeler şunlardır:

-Sosyal Yaşam Merkezi

-Sümerpark Kadın Destek Merkezi

-Sümerpark Çocuk Destek Merkezi

-Sümerpark Engelli Destek Merkezi

-Kent Gönüllüleri

-Sümerpark Meslek Edindirme Merkezi

-Yeni Yaşam Atölyeleri

-Çamaşırevlerinin Kapasitesinin Arttırılması

-Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi

-Diyarbakır'a Göçle Gelenler İçin Spor Olanakları

Proje-4: Küçük İşletmeler Kredi Programı 2. Aşama (SELP-2)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 96,2 Milyon Avro

Uygulama Yeri: 1- Adıyaman, 2- Afyon 3- Ağrı 4- Aksaray 5- Amasya 6- Ardahan, 7- Bartın , 8- Batman, 9- Bayburt, 10- Bingöl, 11- Bitlis, 12- Çankırı, 13- Diyarbakır, 14- Düzce, 15- Erzincan, 16- Erzurum, 17- Giresun, 18- Gümüşhane, 19- Hakkari, 20- Iğdır, 21 - Kars, 22- Kırşehir, 23- Malatya, 24- Mardin, 25- Muş, 26- Ordu, 27- Osmaniye, 28- Siirt, 29- Sinop, 30- Sivas, 31- Şanlıurfa, 32- Şırnak, 33- Tokat, 34- Uşak, 35- Van, 36- Yozgat 37-Kilis, 38-Tunceli, 39-Kastamonu, 40-Niğde, 41-Kahramanmaraş, 42-Çorum, 43-Artvin, 44- Kütahya, 45-Trabzon, 46-Rize, 47-Elazığ, 48-Karaman, 49-Nevşehir.

Program, Küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır. Bahse konu krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması amaçlanmaktadır. Proje 2012 yılında sona erecektir. 2009 yılında uygulaması başlayan Küçük İşletmeler Kredi Programı kapsamında Temmuz 2010 itibariyle 8837 işletmeye 96,2 Milyon Avro kredi desteği sağlanmıştır.

Proje-5: Sivil Toplumun Güçlendirilmesi ve Yerel STK Merkezlerinin Kurulması Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Uygulama Yeri: Adana, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında yerelde belirlenen 4 ilde sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesine destek sağlanması amacıyla "Sivil Toplum Geliştirme Merkezleri" kurulmuştur. Proje ileDiyarbakır'da faaliyet gösteren dernek ve vakıfların kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, faaliyet gösterdikleri alanlarda kampanyalar yürütmelerine destek sağlanması, eğitimler, bire bir koçluk vb. alanlarda destek sağlanmaktadır.

Proje-6Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Konya, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas,Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400.000 Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Program kapsamındaDiyarbakır ilinde başarılı olan 2 projeye yaklaşık 400.000 Avro destek sağlanmıştır.